Jyty 100: Valoisan tulevaisuuden puolesta!

​Miltä työelämä näyttää, kun tämän päivän lapset ovat työikäisiä? Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta me Jytyssä haluamme, että töissä on hyvä olla – nyt ja tulevaisuudessa. Olemmehan toimineet jo sata vuotta valoisan työelämän puolesta. Lue tältä sivulta, mitä kaikkea Jyty tekee valoisan työelämän eteen.

Valoisan työelämän puolesta

Jyty edustaa kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja yksityisten palveluksessa olevaa henkilöstöä ja neuvottelee heidän työehtosopimuksien sisällöstä, kuten palkoista, työajoista ja lomista – valtakunnallisesti ja paikallisesti. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on huolehtia mm. siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jyty tarjoaa kaikille jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Sinun tukenasi ympäri Suomea toimivat Jytyn paikalliset ja valtakunnalliset yhdistykset sekä Jytyn alueelliset toimipisteet. Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.

Kuuntele Jytyn radiomainos!

Jyty on tehnyt radiomainoksen "Kyllä lapset tietävät” (wav) tai (mp3) (27 sek.), jota esitetään 15.-28.10. seuraavan asemalistauksen (pdf) mukaisesti Radiomedian kanavilla, jotka kuuluvat myös netissä. Lue lisää radiokampanjasta (pdf).

Turvaa ja koulutusta työssä ja vapaa-ajalla

Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä. Työttömyyskassa Aaria neuvoo Sinua myös vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian.

Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi erittäin kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenvakuutukseen Ifissä Sinulle kuuluu tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus, vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä varteenotettavia etuja perheesi vakuutusturvan parantamiseksi.

Jytyn jäsenenä saat monipuolista koulutusta ja muita tapahtumia, jossa saat tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Arjen kiireiden keskellä pääset tutustumaan, verkostoitumaan ja rentoutumaan yhdessä muiden jytyläisten kanssa.

Ammatillista osaamista ja kannanottoja

Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Jytyssä on noin 50 000 jäsentä ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Ammatilliset verkkosivut ja ammattialaoppaat kertovat jytyläisten arjesta ja ajankohtaisista asioista sihteeri- ja hallintotyössä, nuoriso- ja järjestötyössä, sosiaalialalla, kirjastoalalla ja koulunkäynninohjaajina.

Jyty ottaa kantaa päivänpolttaviin työelämän kysymyksiin tiedottein ja kannanotoin, jotta jytyläisten ääni kuuluisi mahdollisimman selkeästi eduskunnan, valtion ja kuntien päättäjille sekä työnantajille. Jyty-lehdessä keskustellaan puolestaan ajankohtaisista työelämän, työhyvinvoinnin, edunvalvonnan ja jytyläisten ammattien asioista. Tiedotamme aktiivisesti myös uutiskirjein ja sosiaalisessa mediassa.

Jytyyn pääset tutustumaan lisää muualta nettisivuiltamme tai jäsenoppaasta.

Kunta-alan vanhimpana ammattiliittona Jyty viettää 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018. Tällä Jyty100-sivustolla kerromme, mitä kaikkea juhlavuoteemme kuuluu. Juhlavuotemme teemana on vaikuttava menneisyys ja valoisa tulevaisuus. Jyty on vuosisadan liitto.

Liity Jytyyn!

Jytyn jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräistä jäsenmaksua 5 € / kk. maksavat ne jäsenet, jotka ovat jääneet ilman palkkaa. Opiskelijan jäsenmaksu on vain 36 € vuodessa.

Liity LIITTOOn!