Esitteet ja oppaat



Jäsenenä Ammattiliitto Jytyssä 2022

Jäsenenä Ammattiliitto Jytyssä -oppaaseen on kerätty tiivis tietopaketti liiton jäsenyydestä, kattavista jäseneduista ja palveluista. Jäsenopas postitetaan Jyty-lehden välissä kaikille Jytyn jäsenille. Jäsenoppaita jaetaan myös tilaisuuksissa ja tapahtumissa Jytyn jäsenyydestä kiinnostuneille.

Koulutus Jytyssä 2022

Ammattiliitto Jytyn tarjoama koulutus on jokaisen jäsenen oikeus ja yleensä jäsenelle ilmainen. Kursseilla saat tietoja ja taitoja Jytyn toiminnasta, omasta ammattialasta, yhdistystoiminnasta ja edunvalvonnasta. Koulutukset on suunnattu kaikille jäsenille, yhdistysaktiiveille, luottamusmiehille ja työsuojeluedustajille.


​Jytyn jäsenyys kannattaa (2020)

Vertaile liiton ja kassan jäsenyyden eroja. Katso, mitä vastinetta saat jäsenmaksullesi.

​Jytyn kirjastoalan ammattialaflyer (2019)

​Jytyn kirjastoalan ammattialaopas (2019)


​Jytyn koulunkäynninohjaajan ammattialaopas (2016)

​Jytyn nuoriso- ja järjestötyön ammattialaopas (2017)

​Jytyn sihteeri- ja hallintotyön ammattialaopas (2016)

​Jytyn sosiaalialan opas (2017)

​Duunista molliin? Yhteistoiminta työvoiman vähentämistilanteissa, yksityiset toimialat (päivitetty 2022)

Raportti etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla 2020

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat tehneet raportin etätyöstä ja sen hyödyntämisestä kunta-alalla. Raportti kunta-alan etätyöstä on laadittu vuonna 2019, mutta se on julkaistu 2020. Raportin tekemisessä on ollut mukana kaikki kunta-alan pääsopijajärjestöt.