Sosiaali- ja terveysalan ammattialatyöryhmä esittäytyy

Julkaistu 8.5.2020. Työryhmän esittelyjä on päivitetty uusilla
jäsenillä 21.5.2021.

Jytyn sosiaali- ja terveysalan ammattialatoimintaa on uudistettu kevään 2020 aikana. Ammattialaryhmän kokoonpano on uusittu, tehtävä selkeytetty ja ammattikenttää laajennettu. Jyty järjesti ammattialaryhmään avoimen jäsenhaun, jossa vapaaehtoiseen tehtävään vaatimuksena oli innostunut, ideoiva asenne ja halu vaikuttaa aktiivisesti alansa tulevaisuuteen.

Uuden sote-ammattialaryhmän tarkoituksena on kehittää ammatillista osaamista sekä vahvistaa ammattialan tunnettuutta työmarkkinoilla. Ryhmä laatii mm. sähköisiä uutiskirjeitä ja mielipidekirjoituksia alan ajankohtaisista kysymyksistä sekä kehittää Jytyn ammatillista koulutusta, vaikuttaa alan edunvalvontaan ja lisää alan näkyvyyttä erilaisissa tapahtumissa.

Uusien ammattialaryhmien starttipäivä pidettiin lauantaina 21.3. etäyhteyksillä Teamsin välityksellä. Samassa yhteydessä toiminnan suunnittelupalaveriin kokoontui sote-ammattialan työryhmä, joka keskusteli mm. sote-alan keskeisistä teemoista ja kuinka näihin ajankohtaisiin teemoihin vaikutetaan. Ryhmän toiminta eteni toisessa etätapaamisessa 25.4., jolloin jatkettiin mm. tapahtumien, koulutusten, uutiskirjeiden ja vaikuttamiskeinojen suunnittelua. Ryhmä koostuu aktiivisista Jytyn jäsenistä, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Toimintaa organisoivat ja tukevat liiton työntekijät omalla erikoisosaamisellaan.

Ammattialatyöryhmä esittäytyy:

Sote-ammattialan työryhmä esittäytyy Jytyn jäsenistölle vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
1. Perustiedot: nimi, ikä, ammatti ja työpaikka, paikkakunta, yhdistys, mahdollinen aktiivirooli?
2. Miksi lähdit mukaan ammattialaryhmän toimintaan?
3. Mitä odotat ryhmän toiminnalta?
4. Miten haluat kehittää omaa ammattialaa ryhmässä?

Anne Kröger, 53, välinehuoltaja Servica Oy:ssä, Vehmersalmi, Kuopion seudun Jyty ry:n varapuheenjohtaja, Servica Oy:n Jytyn pääluottamusmies

Lähdin mukaan, koska Jytyn Itä-Suomen alueasiamies Heli Merta kertoi ammattialatyöryhmän toiminnasta ja asia kiinnosti minua. Odotan ryhmän toiminnalta verkostoitumista ja tietoa muiden sote-alan ihmisten tekemisistä. Haluan kehittää omaa ammattialaa tuomalla ammattiryhmää tutuksi.Nea Kähkönen, 36, asiakaspalvelutyöntekijä aikuissosiaalityössä, nyt opintovapaalla opiskelemassa yhteiskuntatieteitä Jyväskylän yliopistossa, Jyty Jyväskylä ry:n hallituksen jäsen ja nuorisovastaava, Länsi-Suomen nuorisovastaava sekä tulevaisuustyöryhmän jäsen

Koen, että haluan osallistua aktiivisesti työelämää koskevien kysymyksien kautta käytävään keskusteluun ja liiton jäsenten edunvalvonnan kehittämiseen oman ammattialani edustajana. Odotan ryhmän toiminnalta ajankohtaista vuoropuhelua muiden ammattialaryhmän jäsenten kesken valtakunnan tasolla. Haluan tuoda esiin työelämän haasteita, jotka näkyvät päivittäin. Jotta asioita pystyy kehittämään, niiden sisältö on tuotava näkyväksi ensin.

Ulla Lahti, 52, työskentelee Aster- hankkeessa asiakas- ja potilastietojärjestelmän kehittämistyössä Keski-Suomen sosiaalihuollon tiimissä, sosionomi AMK / valmistumassa YAMK-tutkinto, Jämsä, Jyty Jämsän hallituksen jäsen

En ollut aikaisemmin noteerannut ammattialaryhmän olemassaoloa, mutta nyt ilmoitus ammattialatoiminnan uudistuksesta osui silmiini juuri, kun olin palannut opintovapaaltani. Ammattialaryhmä tarjoaa ammatilliselle ajattelulle hyvän mahdollisuuden. Odotan sote-ryhmässä syntyvää keskustelua ja kehittämistyötä, jossa on lupa lähestyä ammattialaa työntekijän ja työn tekemisen näkökulmasta. Pidän tärkeänä sosiaalialan ja hoitoalan kehittämistä kohti todellista yhteistä alaa sekä alan eri ammattiryhmien ja koulutusalojen välisen yhteistyön ja osaamisen kehittämistä.

Minna Linnaluoto, 48, välinehuoltaja, tiimivastaava sekä opiskelijavastaava OYS välinehuoltokeskuksessa, Oulu, mukana terveysalan tutkintotiimin työelämän asiantuntijana.

Lähdin sote-ammattialaryhmään, jotta alani saisi näkyvyyttä ja arvostusta, sillä välinehuolto on monille tuntematon. Odotan, että saamme ryhmämme kanssa näkyvyyttä omille ammattialoille ja toivon saavani työkaluja alani ja itseni kehittämiseen. Oma ammattiala pitäisi saada kiinnostavaksi nuorille ja koulutuksiin haettaessa meidän pitäisi olla enemmän esillä. Alan tunnettavuus on heikko, alalle ei hakeudu nuoria ja palkkaakin pitäisi saada nostettua.

 

Leena Pasanen, 62, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityössä Viitasaarella, Äänekoski. Pohjoisen Keski-Suomen Jytyn jäsenenä

Lähdin ryhmään mukaan, koska haluan tehdä Jytyssä näkyväksi sosiaali- ja terveysalaa. Olen ollut pitkään sekä luottamusmies että hallituksen jäsen, mutta ne loppuivat työpaikan ja yhdistyksen vaihduttua vajaa 2 vuotta sitten. Odotan verkostoitumista ja uusia keinoja tehdä Jytyä näkyväksi sote-alalla. Haluan kehittää omaa ammattialaa, koska sosionomin koulutus on aliarvostettu, eikä yamk-tutkinnolla ole maisterin tutkinnon arvoa. Sosionomien arvostuksen nostaminen voisi tuoda monta uutta jäsentä Jytyyn.

Ilse-Marie Österman, 50, palveluohjaaja Tyksin T-sairaalan välinehuoltokeskuksessa, Turku, VSSHP Jyty ry:n hallituksen varajäsen sekä Asiantuntijapalveluiden yte:ssä Jytyn henkilökuntaedustajana. Toimin myös työsuojeluparina toisen osastonhoitajan kanssa.

Lähdin mukaan ammattialaryhmän toimintaan tuomaan näkyvyyttä ja arvostusta tukipalveluiden henkilökunnalla. Esimerkiksi oman sairaalan sisällä ei hoitotyöntekijät tai muut ammattiryhmät tiedä, mitä välinehuoltaja tekee. Välinehuoltajia on pidetty vuosikymmeniä sairaalan sekatyömiehinä, vaikka leikkaustekniikat ja hoitotiede ovat kehittyneet pitkin harppauksin ja siinä rinnalla välinehuolto ja sen koulutus on kehittynyt omana alanaan. Odotan sote-ryhmän toiminnalta verkostoitumista sekä yhteistoimintaa erilaisten tukipalveluyksiköiden kanssa varsinkin, kun omassa sairaanhoitopiirissä suunnitellaan kaikkien tukipalveluyksiköiden yhdistämistä. Toivoisin näkeväni Jytyn koulutuskalenterissa koulutusta välinehuoltajille. Koulutuksen ei tarvitse olla suunnattu perusprosessiin, vaan esimerkiksi psyykkiseen kuormitukseen, stressinhallintaan tai fyysisen toimintakunnon ylläpitoon.

Liiton työntekijät sote-ryhmässä:

Heli Merta
sote-ryhmän koordinaattori ja alueasiamies
Sirkku Kumpulainen (uusi työryhmän jäsen)
järjestöasiamies

Päivi Salin (uusi työryhmän jäsen)
työmarkkina-asiamies

Pekka Laukkanen
suunnittelija

Tuomas Muhonen
viestintäasiantuntija

Anne Sarvi
työmarkkinalakimies (vapaalla 24.5.-30.11.2021)