​​​​​​Sosiaali- ja terveysala

Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus kaipaa kuunte​​lijaa, he istuvat alas. Ja vaikka koko maailma tuntuisi kaatuvan, he seisovat rinnalla ja pitävät pystyssä. Kuinka he sen tekevät? Kukin omalla tavallaan; koulutukseensa, toimenkuvaansa ja vahvuuksiinsa nojaten. Sellaisia he ovat, sosiaalialan ammattilaiset. Hyvän työn tekijät. Lue heistä ja heidän työehdoistaan lisää oheisesta oppaasta.  

​Esim. sosionomi (AMK) -tutkinnossa voi suuntautua lapsi-, nuoriso- ja perhetyöhön, erityisryhmien ohjaukseen, diakoniseen sosiaalityöhön, sosiaalityön ohjaukseen tai sosiaalipedagogiikkaan, kuten päihde- ja mielenterveystyöhön. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa 23 eri ammattikorkeakoulussa, minkä lisäksi osaamista voi kehittää työn ohessa ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla (90 op). 

​​​Lue lisää: Jytyn sosiaalialan opas - 2017 (pdf)

Ajankohtaista sosiaali- ja terveysalalla

  
Tapahtumia
Uutiskirjeitä
Tiedotteita
Jyty-lehti