Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn ammattialatyöryhmä aloitti toimintansa

Jytyn ammattialatoimintaa on uudistettu kevään 2020 aikana. Jytyn jäsenmäärältään suurinta ammattialaa sihteeri- ja hallintotyötä laajennettiin asiantuntija- ja ICT-työllä. Toimintaa koordinoi uudelleen järjestäytynyt ammattialatyöryhmä, johon Jyty järjesti avoimen jäsenhaun. Vapaaehtoiseen tehtävään vaatimuksena oli innostunut, ideoiva asenne ja halu vaikuttaa aktiivisesti alansa tulevaisuuteen.

Uuden ammattialaryhmän työn tarkoituksena on kehittää ammatillista osaamista sekä vahvistaa ammattialan tunnettuutta työmarkkinoilla. Ryhmä laatii mm. sähköisiä uutiskirjeitä ja mielipidekirjoituksia alan ajankohtaisista kysymyksistä sekä kehittää Jytyn ammatillista koulutusta, vaikuttaa alan edunvalvontaan ja lisää alan näkyvyyttä erilaisissa tapahtumissa.

Uusien ammattialaryhmien starttipäivä pidettiin lauantaina 21.3. etäyhteyksillä Teamsin välityksellä. Samalla toiminnan suunnittelupalaveriin kokoontui ammattialan oma työryhmä, joka keskusteli mm. alan keskeisistä teemoista ja kuinka niihin vaikutetaan. Ryhmän toiminta eteni toisessa etätapaamisessa 16.4., jolloin jatkettiin mm. tapahtumien, koulutusten, uutiskirjeiden ja vaikuttamiskeinojen suunnittelua. Ryhmä koostuu aktiivisista Jytyn jäsenistä, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Toimintaa organisoivat ja tukevat liiton työntekijät omalla erikoisosaamisellaan.

Ammattialatyöryhmä esittäytyy:

Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työn ammattialatyöryhmä esittäytyy Jytyn jäsenistölle vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
1) Perustiedot: nimi, ikä, ammatti ja työpaikka, paikkakunta, yhdistys, mahdollinen aktiivirooli?
2) Miksi lähdit mukaan ammattialaryhmän toimintaan?
3) Mitä odotat ryhmän toiminnalta?
4) Miten haluat kehittää omaa ammattialaa ryhmässä?

Karita Ihalainen, 52, sovellusasiantuntija 2M-IT Oy:ssä, Mikkeli, Etelä-Savon Jyty ry

Jytyn ammattialaryhmätoiminta vaikutti mielenkiintoiselle mahdollisuudelle oppia uutta. Samalla voi vaikuttaa oman ammattialan asioihin sekä antaa oman ammattiosaamisen muiden käyttöön. Odotan aktiivista toimintaa, alojen välistä kokemusten vaihtoa ja parhaiden käytänteiden jakamista sekä verkostoitumista. Haluan kannustaa ”digiloikan” ottamisessa alasta riippumatta sekä kehittää alan tunnettavuutta ja koulutusmahdollisuuksia. Työskentelen tällä hetkellä sovellusasiantuntijana 2M-IT Oy:ssä, joka on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluita tuottava julkisomisteisteinen yhtiö.

Petra Katajamäki, 28, taloussihteeri Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, Kauhava, Jyty Seinäjoki ry

Haluan auttaa ja kehittää ammattialaamme, joka on nyt jatkuvassa kehityksessä. Odotan erilaisia näkökulmia ja ratkaisuja kehittämiseen sekä aitoa sitoutumista. Haluan tuoda esille nuorten näkökulmaa sekä loiventaa mahdollisia digitalisaation tuomia haasteita.

 


Mia Lukkarila, 44, viestintäsuunnittelija Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappiassa, Kemi, Jyty Kemin yhdistys ry:n sihteeri, työpaikalla pääluottamusmies

Haluan vaikuttaa liiton tarjoamaan koulutustarjontaan, jota voisi nostaa esiin. Minulla on Jytyn koulutuksista hyvä kokemus, mutta aika harva niihin tuntuu osallistuvan. Odotan ammattialatoiminnalta kokemusten vaihtoa ja verkostoitumista sekä tietenkin uusia, mielenkiintoisia alan koulutuksia. Kunnissa ja koulutuskuntayhtymissä on sekä viestinnän ammattilaisia että työntekijöitä, joiden työhön kuuluu muun työn lisäksi myös viestinnän tehtäviä. Viestintäkoulutusta on tarjolla kuitenkin vain harvoin. Koulutuksilla Jyty voisi saada viestintäalan ammattilaisia jäsenikseen.

Katja Mäkelä, 44, toimistosihteeri Vantaan kaupungilla Perheoikeudellisten asioiden yksikössä, Hyvinkää, Jyty Metropoli ry

En ole aikaisemmin ollut mukana missään ammattialatoiminnassa ja ilmoitus sattui osumaan vastaan juuri sellaisella hetkellä, että halusin jotain uutta haastetta arkeen. Ymmärsin itse vasta jokunen vuosi sitten, etten haluakaan tavoitella päällikön paikkaa, vaan olen työssäni löytänyt sen oman juttuni. En osannut pitkään aikaan arvostaa ammattiani, mutta nyt ylpeänä kerron toimivani sihteerinä. Odotan ryhmän toiminnalta yhteistyötä, innokasta keskustelua, ideointia ja hieman uusia tuuliakin ammattitoimintaan. Haluan tuoda sihteerinä toimimisen mainetta korkeammalle. Sihteeri on tukitoiminnoissa hyvin tärkeä, mutta hieman piilossa oleva ammattiryhmä.

Marja-Liisa Rehula, 57, koulusihteeri Turun perusopetuksessa, Turku, Jyty Lounais-Suomi ry

Lähdin mukaan ammattialatoimintaan, koska kaipasin uusia haasteita ja pientä muutosta elämään. Odotan ryhmän toiminnalta vaikuttamismahdollisuuksia ammattialan asioihin. Koulusihteeri on tuntematon ammatti jopa koulussa työskenteleville muulle henkilökunnalle, joten alan "tunnettuutta" pitäisi lisätä.


 

Minna Romppainen, 40, klinikkasihteeri Kainuun soten kuntoutuspalveluissa, Kajaani, Jyty Kainuun kuntayhtymä 510 ry

Haluan ammattialatoimintaan mukaan, että saan jakaa omia kokemuksia sekä saisin myös muilta ammattialaan kuuluvilta erilaisia näkökulmia työhön ja alaan. Odotan ryhmän toiminnalta uutta näkökulmaa ja vinkkejä omaankin työhön. Olen ollut omassa työssäni vasta vajaan vuoden, joten olen vielä ns. sisäänajovaiheessa. Kaikki uudet ideat, mielipiteet ja ajatusten vaihdot ryhmässä antavat itsellekin pohdittavaa. Uskon, että yhdessä keksitään paljon.

 

Liiton työntekijät ryhmässä:

Kimmo Hollmén
ryhmän koordinaattori ja alueasiamies

Pekka Laukkanen
suunnittelija

Marko Heikkinen
työmarkkina-asiamies

Tuomas Muhonen
viestintäasiantuntija

Päivi Salin
työmarkkina-asiamies