Miten työnantaja korvaa matkakuluja?

Matkakustannusten korvauksilla tarkoitetaan yleensä päivärahoja, kilometrikorvauksia, ateriakorvauksia tai muita samankaltaisia korvauksia. Laissa ei säädetä, että kyseiset korvaukset pitää maksaa, vaan kyseiset korvaukset ovat sopimuksenvarainen asia. Jotta työntekijä on oikeutettu kyseisiin korvauksiin, korvauksista on pitänyt sopia joko työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Usein kyseisistä korvauksista on määräyksiä työehtosopimuksessa. Jos näin on, silloin ei tarvitse asiasta erikseen sopia työsopimuksella. Tässä kohtaa on kuitenkin hyvä muistaa, että jos kummassakaan ei ole asiasta sovittu, silloin työntekijä ei ole oikeutettu kyseisiin korvauksiin.

Esimerkiksi kunnallisessa yleisessä työ- ja virkaehtosopimuksessa (KVTES) on sovittu kyseisistä korvauksista. KVTES:ssä on määräykset siitä, milloin kilometrikorvaukset ja päivärahat maksetaan. Kuitenkin on hyvä huomata, että KVTES:n mukaan päivärahaa ei makseta silloin, kun yövytään kesäsiirtoloissa tai leireillä. Näin ollen leireiltä työnantajan ei tarvitse maksaa päivärahaa. Tämä on historiallinen jäänne, ja asian muuttaminen on Jytyn tavoitteena seuraavissa tes-neuvotteluissa.

Jytyn sopimissa yksityisen sektorin työehtosopimuksissa matkakustannusten korvaaminen määräytyy joko verohallinnon päätösten tai valtion matkustussäännön mukaisesti. Esimerkiksi yleissopimuksessa ja Partiotyönantajia koskevassa sopimuksessa sovelletaan verohallinnon päätöksiä ja neuvonta-alan runkosopimuksessa valtion matkustussääntöä.

Valtion matkustussääntö antaa verohallinnon päätöstä yksityiskohtaisemmat määräykset matkakustannusten korvaamisesta, mutta käytännössä eroavaisuudet ovat kuitenkin pieniä. Suurin yksittäinen ero on kilometrikorvauksissa. Valtion matkustussäännön mukaan oman auton käytöstä maksettava kilometrikorvaus laskee 43 sentistä 38 senttiin kilometriltä 5000 kilometrin jälkeen vuodessa. Verohallinnon päätöksessä ei ole vastaavaa määräystä.

Sekä verohallinnon päätös että valtion matkustussääntö päivitetään vuosittain, joten alalla sovellettavat määräykset kannattaa lukea läpi aina vuoden alussa. Sekä kunnissa että yksityisellä sektorilla on asiasta voitu tehdä myös paikallisia sopimuksia. Voit tarkistaa tämän asian omalta luottamusmieheltäsi.

Heikki Wilen, Jytyn työmarkkinalakimies

Veli Vähämäki, Jytyn työmarkkina-asiamies