​​​​​​​​​​​Nuoriso- ja järjestötyö

Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaiset ovat usein kasvatus-, sosiaali-, hoiva-, ja koulutusalan toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Moni ammatillinen koulutus tai ammattikorkeakoulu antaa tehtäviin hyvät valmiudet, ja erityisesti järjestötyössä korostuvat toimintaa ohjaavat arvot ja toiminnan yhteiskunnallinen tarkoitus. 

​Alan työsuhteissa sovelletaan yleensä työehtosopimusta. Järjestötyössä kohtaa kuitenkin joskus työehtosopimuksettomuutta. Lisäksi alaan liittyy epätyypillisiä työsuhteita tai epävarmuutta toiminnan jatkuvuudesta, ja työ voi olla projektiluonteista. Siksi työntekijöiden kannattaa olla valppaana työehdoistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt!

Ammattiliitto Jytyn uudet ammattialaryhmät on valittu vuosille 2022–2023. Uusissa ammattialaryhmissä on jytyläisiä asiantuntijajäseniä kasvatuksen ja koulutuksen alalta, kirjastoalalta, nuoriso- ja järjestötyöstä, sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työstä sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Jokaiseen ammattialaryhmään kuuluu 4–10 jytyläistä asiantuntijajäsentä ja liiton henkilöstöstä valittu koordinaattoripari, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Ryhmiin kuuluu myös liiton henkilöstöä järjestö-, koulutus-, edunvalvonta- ja viestintäosastoilta. Ammattialaryhmä kokoustaa säännöllisesti teams-yhteydellä sekä kokoontuu kerran vuodessa kasvokkain.

Lue lisää: Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt


Ajankohtaista

  
Tapahtumia

Uutiskirjeitä
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 4/2022
  Uutiskirjeen (20.12.2021) aiheina sopimusneuvottelut, mielipidekirjoitus, määräaikaiset työsuhteet, nuorisotyön kuormitus, nuori2022-tapahtuma sekä uuden ammattialatyöryhmän kokoonpano.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 3/2021
  Uutiskirjeen (2.9.2021) aiheina ajankohtaiset aiheet tulevista työehtosopimusneuvotteluista, koulutuksista ja tapahtumista.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2021
  Uutiskirjeen (7.6.2021) aiheina mm. määräaikaiset työsuhteet, mielipidekirjoitus nuorisotyön ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta, 4H-toiminta, Nuori2022-tapahtuma ja tulevaisuudeen nuorisotyö -hanke.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2021
  Uutiskirjeen (17.3.2021) aiheina mm. ammatilliset webinaarit, NUORI2021-tapahtuma, koulunuorisotyö Kaarinassa, palkankorotukset jytyläisillä sopimusaloilla ja jytyläisen Petri Happosen kokemukset työn vaihtumisesta.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 4/2020
  Uutiskirjeen (10.12.2020) aiheina mm. ohjeita etätöitä varten, Jytyn nuorisotyö ja digitalisaatio -webinaari, NUORI2021 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät ja koronakevät käytännössä nuorisotilatyössä.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 3/2020
  Uutiskirjeen (9.9.2020) aiheina mm. nuorisotyön viikko ja mielipidekirjoitus, kiky-tuntien poistuminen, nuorisotyö sosiaalisessa mediassa ja harjoittelutuki.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2020
  Uutiskirjeen (4.6.2020) aiheina kunta-alan ja muiden alojen sopimusratkaisut, nuorisotyö koronaepidemian aikana, kesämatkailijan muistilista ja jäsenkysely.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2020
  Uutiskirjeen (31.3.2020) aiheina koronavirustilanne ja sen vaikutus nuorisotyöhön, työehtosopimustilanne ja ammattialaryhmän uudet asiantuntijajäsenet.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 4/2019
  Uutiskirjeen (16.12.2019) aiheina koeaikapurku, työehtosopimustilanne, valtion nuorisoneuvoston lausunto.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 3/2019
  Uutiskirjeen (11.10.2019) aiheina nuorisotyön viikko ja siihen liittyvä Jytyn mieleipidekirjoitus mediassa, nuoriso-ohjaajan työ psykiatrisessa sairaalassa sekä nuorisoalan suurtapahtuma NUORI2020 Tampereella.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2019
  Uutiskirjeen (6.6.2019) aiheina mm. työnantajan korvaamat matkakulut, NUORI2019-nuorisotyöpäivät, muistot megaristeilyltä ja kesäleirit.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2019
  Uutiskirjeen (22.3.2019) aiheina Jytyn osallistuminen Nuori2019 -nuorisotyöpäiville, ohjaamotoiminta, seikkailukasvatus Heinolan nuorisopalveluissa, 4H-järjestöjen toimihenkilöpäivät, työn korvaaminen leireillä ja retkillä sekä millaista on opiskella yhteisöpedagogiksi.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 3/2018
  Uutiskirjeen (3.10.2018) aiheina mm. nuorisotyön viikko, nuorisotyön päivät ja muut ajankohtaiset tapahtumat. Lisäksi käydään läpi tehtävien vaativuutta palkkauksen perusteena,
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2018
  Uutiskirjeen (1.6.2018) aiheina mm. koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö, järjestötyö, kesälomailijan muistilista sekä tunnelmia tapahtumista.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2018
  Uutiskirjeen (26.3.2018) aiheina mm. ajankohtaista tes-neuvotteluista, juttua järjestötyöstä ja kuntekosta sekä tunnelmia tapahtumista.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2017
  Uutiskirjeen (16.6.2017) aiheina mm. ammatilliset opintopäivät, ajankohtaiset edunvalvonta-asiat sekä tunnelmia ja kuvia tapahtumista.
  Lue lisää

 • Nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2017
  Uutiskirjeen (1.3.2017) aiheina mm. työpaikkavierailut, uutiset, tapahtumat, työehtosopimukset ja työsopimuslain muutokset.
  Lue lisää
 • Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisten uutiskirje 1/2015
  Uutiskirjeessä (17.12.2015) aiheina mm. etsivät nuorisotyöntekijät, nuorisolaki, palkkaus, koulutukset ja työehtosopimukset.
  Lue lisää
 • Uutiskirje nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisille 1/2014
  Jytyn ammattialauutiskirje nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. ​
Tiedotteita
Jyty-lehti