Kirjastoala

Suomalaisen kirjastolaitoksen kansansivistyksellinen perinne ulottuu lähes 150 vuoden päähän. Tietoyhteiskuntakehityksen myötä ala muuttuu jatkuvasti. Kirjastoverkostojen rakentaminen, sähköisen aineiston mahdollisuudet ja kansalaisten tarpeet - mukaan lukien maahanmuuttajien kotouttaminen - luovat kunnalliselle kirjastoalalle koko ajan uusia rooleja ja tehtäviä. 

Työllistyminen alalla edellyttää erityisiä tutkintoja; tieto- ja kirjastoalan perus- tai ammattitutkintoa tai korkeakoulututkintoja, joihin sisältyy kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Jyty on kirjastoalan ja sen koulutettujen ammattilaisten vahva edunvalvoja. Kirjastoalalla noudatetaan yleisestä kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt!

Ammattiliitto Jytyn uudet ammattialaryhmät on valittu vuosille 2022–2023. Uusissa ammattialaryhmissä on jytyläisiä asiantuntijajäseniä kasvatuksen ja koulutuksen alalta, kirjastoalalta, nuoriso- ja järjestötyöstä, sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työstä sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Jokaiseen ammattialaryhmään kuuluu 4–10 jytyläistä asiantuntijajäsentä ja liiton henkilöstöstä valittu koordinaattoripari, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Ryhmiin kuuluu myös liiton henkilöstöä järjestö-, koulutus-, edunvalvonta- ja viestintäosastoilta. Ammattialaryhmä kokoustaa säännöllisesti teams-yhteydellä sekä kokoontuu kerran vuodessa kasvokkain.

Lue lisää: Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt


Ajankohtaista

  
Tapahtumia

Uutiskirjeitä
Jyty-lehti
Tiedotteita