Kirjastoala

Suomalaisen kirjastolaitoksen kansansivistyksellinen perinne ulottuu lähes 150 vuoden päähän. Tietoyhteiskuntakehityksen myötä ala muuttuu jatkuvasti. Kirjastoverkostojen rakentaminen, sähköisen aineiston mahdollisuudet ja kansalaisten tarpeet - mukaan lukien maahanmuuttajien kotouttaminen - luovat kunnalliselle kirjastoalalle koko ajan uusia rooleja ja tehtäviä. 

Työllistyminen alalla edellyttää erityisiä tutkintoja; tieto- ja kirjastoalan perus- tai ammattitutkintoa tai korkeakoulututkintoja, joihin sisältyy kirjasto- ja informaatioalan opintoja. Jyty on kirjastoalan ja sen koulutettujen ammattilaisten vahva edunvalvoja. Kirjastoalalla noudatetaan yleisestä kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Ajankohtaista

  
Tapahtumia
Uutiskirjeitä
Jyty-lehti
Tiedotteita