Ammattialatoiminta

Ammattiliitto Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Jytyssä on jäseniä noin 45 000 ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jytyn ammattialaoppaissa käsitellään mm. työehtojen erityiskysymyksiä ja alojen kehitystä sekä esitellään jytyläisiä ammatteja. Tutustu Jytyn ammattialatoimintaan näiltä verkkosivuilta.

Työntekijät ja työnantajat sopivat työ- ja palvelusuhteen ehdoista. Ehtoja säädellään yhteisillä työtä ohjaavilla normeilla, kuten lainsäädännöllä ja kollektiivisilla sopimuksilla. Työnteon muodot, työtehtäviin sisältyvät vastuut ja ammattialojen haasteet vaihtelevat kuitenkin alakohtaisesti. Ammatillisuus tarkoittaa työotetta ja tapaa työskennellä, mikä kehittyy koulutuksin, työssä pätevöitymällä ja työyhteisön tuella.

Jytyn ammattialatoimintaa ovat Jytyn ammatilliset opintopäivät, alueelliset ja paikalliset ammattialatapaamiset sekä opiskeilijatilaisuudet. Ammattialatoiminnasta tiedotetaan uutiskirjeitse, koulutuskalenterissa, Jyty-lehdessä sekä ammattialakohtaisilla sivustoilla, joihin pääset alla olevista kuvakkeista.

Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työ

Asiat tuppaavat järjestymään. Eivät tosin itsestään. Kaiken takana on nimittäin aina joku, joka hoitaa ja järjestää.
Tutustu sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työhön!

Nuoriso- ja järjestötyö

Onneksi on heitä, jotka huolehtivat tarpeen tullen toistenkin asioista. Heitä, jotka uskovat sekä itseensä että muihin.
Tutustu nuoriso- ja järjestötyöhön!

Sosiaali- ja terveysala

Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus kaipaa kuuntelijaa, he istuvat alas. Tutustu sosiaali- ja terveysalan työhön!

Kirjastoala

Maailma on täynnä kysymyksiä. Onneksi on myös vastauksia. Pitää vain tietää, mistä etsiä. Ja jos ei tiedä, kannattaa kysyä heiltä, jotka tietävät. Tutustu kirjastoalan työhön! 

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattiala

Kaikki oppilaat tarvitsevat tukea. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Kaikki sitä myös saavat, sillä läheltä löytyy heitä, jotka välittävät. Tutustu kasvatuksen ja koulutuksen työhön!