Ammattialatoiminta

Ammattiliitto Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat  sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja  järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.

Ammatillisuus tarkoittaa työotetta ja tapaa työskennellä, mikä kehittyy koulutuksin, työssä pätevöitymällä sekä työyhteisön tuella. Työntekijät järjestäytyvät ammatillisesti liittymällä ammattiliittoihin. Jytyssä ammatillista toimintaa organisoivat eri ammattialojen työryhmät, jotka koostuvat liiton asiantuntijajäsenistä ja työntekijöistä. Työryhmien esittelyt löydät alta kunkin ammattialan omalta sivulta.

Jytyn ammattialatoiminta koostuu monenlaisesta sisällöstä. Järjestämme erilaisia ammatillisia tilaisuuksia ja koulutuksia, kuten ammatilliset opintopäivät, alueelliset ja paikalliset ammattialatapaamiset sekä opiskelijatilaisuudet. Ammattialaoppaissa ja esitteissä käsitellään mm. työehtojen erityiskysymyksiä, alojen kehitystä ja ammattinimikkeitä. Toiminnasta tiedotetaan uutiskirjeitse, koulutus- ja tapahtumakalenterissa, Jyty-lehdessä sekä ammattialakohtaisilla sivustoilla, joihin pääset alla olevista kuvakkeista.

Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työ

Asiat tuppaavat järjestymään. Eivät tosin itsestään. Kaiken takana on nimittäin aina joku, joka hoitaa ja järjestää.
Tutustu sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työhön!

Nuoriso- ja järjestötyö

Onneksi on heitä, jotka huolehtivat tarpeen tullen toistenkin asioista. Heitä, jotka uskovat sekä itseensä että muihin.
Tutustu nuoriso- ja järjestötyöhön!

Sosiaali- ja terveysala

Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus kaipaa kuuntelijaa, he istuvat alas. Tutustu sosiaali- ja terveysalan työhön!

Kirjastoala

Maailma on täynnä kysymyksiä. Onneksi on myös vastauksia. Pitää vain tietää, mistä etsiä. Ja jos ei tiedä, kannattaa kysyä heiltä, jotka tietävät. Tutustu kirjastoalan työhön! 

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattiala

Kaikki oppilaat tarvitsevat tukea. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Kaikki sitä myös saavat, sillä läheltä löytyy heitä, jotka välittävät. Tutustu kasvatuksen ja koulutuksen työhön!