Ammattialatoiminta

Ammattiliitto Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta työmarkkinoilla. Jytyläisiä toimii kunta-alalla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat  sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja  järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus.

Työntekijät järjestäytyvät ammatillisesti liittymällä ammattiliittoihin. Jytyssä ammatillista toimintaa organisoivat eri ammattialojen työryhmät, jotka koostuvat liiton asiantuntijajäsenistä ja työntekijöistä. Työryhmien esittelyt löydät alta kunkin ammattialan omalta sivulta.

Jytyn ammattialaryhmien toiminta koostuu monenlaisesta sisällöstä. Kehitämme jäsenten ammatillista osaamista järjestämällä erilaisia ammatillisia koulutuksia ja tilaisuuksia, kuten ammatilliset opintopäivät, webinaarit ja opiskelijatilaisuudet. Olemme aktiivisesti mukana yhteistyökumppaneina ammatillisilla messuilla ja tapahtumissa. Teemme ammatillista vaikuttamista esimerkiksi kirjoittamalla mielipidekirjoituksia ja kannanottoja mediaan. Vaikutamme ammattialoihin koskevaan lainsäädäntöön sekä tuemme liiton edunvalvontatyötä. Toiminnasta tiedotetaan uutiskirjeitse, koulutus- ja tapahtumakalenterissa, Jyty-lehdessä sekä nettisivujen ammattialakohtaisilla sivustoilla, joihin pääset alla olevista kuvakkeista.

Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt!

Ammattiliitto Jytyn uudet ammattialaryhmät on valittu vuosille 2022–2023. Uusissa ammattialaryhmissä on jytyläisiä asiantuntijajäseniä kasvatuksen ja koulutuksen alalta, kirjastoalalta, nuoriso- ja järjestötyöstä, sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työstä sekä sosiaali- ja terveysalalta.

Jokaiseen ammattialaryhmään kuuluu 4–10 jytyläistä asiantuntijajäsentä ja liiton henkilöstöstä valittu koordinaattoripari, joka vastaa ryhmän toiminnasta. Ryhmiin kuuluu myös liiton henkilöstöä järjestö-, koulutus-, edunvalvonta- ja viestintäosastoilta. Ammattialaryhmä kokoustaa säännöllisesti teams-yhteydellä sekä kokoontuu kerran vuodessa kasvokkain.

Lue lisää: Ammattialaryhmien uudet jäsenet valittu – katso ryhmien esittelyt!


Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työ

Asiat tuppaavat järjestymään. Eivät tosin itsestään. Kaiken takana on nimittäin aina joku, joka hoitaa ja järjestää.
Tutustu sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työhön!

Nuoriso- ja järjestötyö

Onneksi on heitä, jotka huolehtivat tarpeen tullen toistenkin asioista. Heitä, jotka uskovat sekä itseensä että muihin.
Tutustu nuoriso- ja järjestötyöhön!

Sosiaali- ja terveysala

Jos lapsi huutaa, he tarjoavat syliään. Jos nuori tai aikuinen tarvitsee tukea, he ojentavat kätensä. Jos vanhus kaipaa kuuntelijaa, he istuvat alas. Tutustu sosiaali- ja terveysalan työhön!

Kirjastoala

Maailma on täynnä kysymyksiä. Onneksi on myös vastauksia. Pitää vain tietää, mistä etsiä. Ja jos ei tiedä, kannattaa kysyä heiltä, jotka tietävät. Tutustu kirjastoalan työhön! 

Kasvatuksen ja koulutuksen ammattiala

Kaikki oppilaat tarvitsevat tukea. Jotkut enemmän, jotkut vähemmän. Kaikki sitä myös saavat, sillä läheltä löytyy heitä, jotka välittävät. Tutustu kasvatuksen ja koulutuksen työhön!