​​​​​​​​​​​Nuoriso- ja järjestötyö

Nuoriso-ja_ja¦êrjesto¦êtyo¦ê_ppt.jpgMinä, minä ja minä. Siinä monen ihmisen tärkeysjärjestys. Heidän mielestään jokainen pitäköön huolen vain omista asioistaan. Onneksi on myös h​eitä, jotka tarpeen tullen huolehtivat toistenkin asioista. Heitä, jotka uskovat paitsi itseensä myös muihin. Keitä he sitten ovat? Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisia. Hyvän työn tekijöitä. Lue heistä ja heidän työstään lisää oheisesta oppaasta. 

Nuoriso- ja järjestötyön ammattilaiset ovat usein kasvatus-, sosiaali-, hoiva-, ja koulutusalan toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Moni ammatillinen koulutus tai ammattikorkeakoulu antaa tehtäviin hyvät valmiudet, ja erityisesti järjestötyössä korostuvat toimintaa ohjaavat arvot ja toiminnan yhteiskunnallinen tarkoitus. 

​Alan työsuhteissa sovelletaan yleensä työehtosopimusta. Järjestötyössä kohtaa kuitenkin joskus työehtosopimuksettomuutta. Lisäksi alaan liittyy epätyypillisiä työsuhteita tai epävarmuutta toiminnan jatkuvuudesta, ja työ voi olla projektiluonteista. Siksi työntekijöiden kannattaa olla valppaana työehdoistaan, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Lue lisää: Jytyn nuoriso- ja järjestötyön opas 2017 (pdf)

Ajankohtaista nuoriso- ja järjestötyössä

  
Tapahtumia
Tiedotteita

Nuorisotyön viikko käynnissä: Ammattilaisena nuoriso- ja järjestötyössä (9.10.2018)
Lue lisää

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 3/2018
Uutiskirjeen (3.10.2018) aiheina mm. nuorisotyön viikko, nuorisotyön päivät ja muut ajankohtaiset tapahtumat. Lisäksi käydään läpi tehtävien vaativuutta palkkauksen perusteena,
Lue lisää

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2018
Uutiskirjeen (1.6.2018) aiheina mm. koulunuorisotyö, etsivä nuorisotyö, järjestötyö, kesälomailijan muistilista sekä tunnelmia tapahtumista.
Lue lisää

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2018
Uutiskirjeen (26.3.2018) aiheina mm. ajankohtaista tes-neuvotteluista, juttua järjestötyöstä ja kuntekosta sekä tunnelmia tapahtumista.
Lue lisää

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 2/2017
Uutiskirjeen (16.6.2017) aiheina mm. ammatilliset opintopäivät, ajankohtaiset edunvalvonta-asiat sekä tunnelmia ja kuvia tapahtumista.
Lue lisää

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön uutiskirje 1/2017
Uutiskirjeen (1.3.2017) aiheina mm. työpaikkavierailut, uutiset, tapahtumat, työehtosopimukset ja työsopimuslain muutokset.
Lue lisää

Miksi nuorisotyötä tehdään?
Tietokirja nuorisotyön opetussuunnitelmasta.
Lue lisää

Jytyn nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisten uutiskirje
Uutiskirjeessä (17.12.2015) aiheina mm. etsivät nuorisotyöntekijät, nuorisolaki, palkkaus, koulutukset ja työehtosopimukset.
Lue lisää

Nuorisolaki uudistuu
Nuorisolaki uudistetaan. Nuorisolain uudistamisella edistetään koko nuorisotyön järjestelmän rakennemuutosta. Tavoitteena on ajantasaistaa nuorisolain sisältöä vastaamaan nuorisotyön ja – toimen tämänhetkisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan 1.8.2016.
Lue lisää

Väitöstiedote
Tarja Juvonen väittelee 13.5.2015 aiheesta Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen - nuorten toimijuuden etsivässä työssä. Väitöstiedote​

Allianssin nuorisotakuumalli
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi julkaisi oman nuorisotakuumallinsa 17.3.2015. Allianssi nostaa esiin esimerkiksi nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin työllisyyden rinnalla. #Sanssikortti on mainio huomio.
Lue lisää​

Yhteisöpedagogi, työhön sijoittuminen
Humanistinen ammattiko​rkeakoulu Humak selvitti AMK- ja YAMK-tutkinnon suorittaneiden opiskelijoidensa työhön sijoittumista.
Lue lisää​

Osaajat järjestötyössä
OK-opintokeskus julkaisi järjestötyöntekijöiden näkemyksiä ammattitaidosta, työn hallinn​asta ja tulevaisuudesta. Selvitys on toteutettu osana ESR-rahoitteista Hyvinvoiva järjestöosaaja​ -hanketta.
Lue lisää

Järjestöbarometri 2014
SOSTE​ Suomen sosiaali ja terveys ry on julkaissut järjestöbarometrin. SOSTE antaa näkökulmia vapaaehtoistoimintaan, ​onnistuneeseen vaikuttamiseen ja muun muassa yhdistystoimintaan.
Lue lisää​

Uutiskirje nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisille
Jytyn ammattialauutiskirje nuoriso- ja järjestötyön ammattilaisille sekä alan opiskelijoille. ​

KVTES-palkkahinnoitteluliite 2
Uudet KVTES-palkkahinnoitteluliitteet tulevat voimaan 1.7.2015. Neuvoteltu järjestelyerä käytetään yleiskorotuksen asemesta mm. jaksotyöajan ja em. liitteiden uudistamiseen. Liitteen kaksi nimeksi tulee Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöstö.​

KVTES-palkkahinnoitteluliite2.pdf

Ministeri Viitanen: "Tarvitaan kansalaisjärjestötoiminnan edistämisohjelma"
"Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitasen mukaan valtiovallan tulee huolehtia siitä, että järjestöillä on reilut toimintaedellytykset. - On aika nostaa kansalaistoiminta jalustalle. Kansalaistoiminnan edellytyksiä on lisättävä - ei hankaloitettava, Viitanen sanoi tavatessaan nuorisojärjestöjen edustajia."
Lue lisää aiheesta​

Nuorista Suomessa 2014 -tilastokooste julkaistu
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on julkaissut kuudennen kerran tilastokoosteen suomalaisnuorista ja heidän elämäntilanteestaan. Siinä selvitetään muun muassa suomalaisnuorten työskentelyä ja heidän kiinnostustaan osallistua järjestöjen vapaaehtoistoimintaan. Tilastokoosteessa kuvataan myös nuorisotyön rahoitus Suomessa ja nuorisotyöntekijöiden määrä kunnissa, seurakunnissa ja järjestöissä. Lue lisää aiheesta​

Mä oon asiantuntija -rundi
Tuo nuorten äänen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanon arviointiin. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto - Nuva ry. järejstää valtakunnallisen Mä oon asiantuntija -rundin loka- ja marraskuun aikana. Tilaisuuksissa keskustellaan myös uuden kuntalain muutoksista ja nuorten oikeuksien toteutumisesta. 
Lue lisää aiheesta

Historiallisen turmeltunut nuoriso?
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on julkaissut pamfletin nuorten ajatuksista yhteiskunnasta, työstä, ay-liikkeestä ja vaikuttamisesta. Pamfletin artikkelit on luettavissa STTK:n nettisivuilla blogikirjoituksina Kylässä Mikonkadulla. Teksteissä arvioidaan myös jo aiemmin julkaistua Vaikuttava osa -nuorisobarometriä.
Lue blogia

Nuorisolain uudistaminen alkaa
Nuorisolaki on tarkoitus uudistaa. Valmistelu on tarkoitus tehdä avoimesti ja yhteistyössä nuorisotyön, -toimen sekä nuorisopolitiikan toimijoiden ja nuorten kanssa. Tavoitteena on, että uudistettu nuorisolaki tulisi voimaan 1.1.2016.
Lue lisää aiheesta

Uutinen: "Nuoret voivat hyvin 2015-2019"
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö. Se on julkaissut hallitusohjelmatavoitteensa vuosille 2015-2019.
Lue lisää aiheesta

Selvitys: Kunnallisen nuorisotyön merkitys kasvanut.
Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotuksia käsittelevä raportti kertoo kunnallisen nuorisotyön nykytilasta ja tulevaisuusodotuksista. Viidettä kertaa tehty selvitys on toteutettu Suomen Nuorisoyhteistyö– Allianssin ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä.
Lue lisää aiheesta 

Uutiset: Risto Nieminen valittiin Valon johtoon.
Valon syyskokouksessa Vantaalla ​valittiin uusi puheenjohtaja ja hallitus kaudeksi 2014-2016. Suomalainen liikunta ja urheilu on kokenut viimeisen kahden vuoden aikana isoja rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Valo perustettiin kesäkuussa 2012 ja varsinainen toiminta alkoi 1.1.2013.
Lue aiheesta lisää