Yhdistystoiminta

Ammattiliitto Jytyn paikallisissa ja valtakunnallisissa yhdistyksissä tehdään aktiivista, tärkeää edunvalvonta- ja järjestötyötä Jytyn jäsenten hyväksi.

Yhdistyksen tehtäviin kuuluu edunvalvonnan lisäksi mm. jäsenasioiden ylläpito, jäsenhankinta ja erilaisten koulutus- ja  virkistystilaisuuksien järjestäminen. Etsi oma yhdistyksesi, ja tutustu sen järjestämään toimintaan!

Yhdistyksen toimijoilla on monenlaista osaamista kirjanpidosta matkanjärjestämiseen ja yhdistyslain tulkinnasta jäsenhankintaluennon pitämiseen. Näitä taitoja toimijat voivat kehittää mm. Jytyn tarjoamilla yhdistystoiminnan kursseilla. Aktiivitoimijana voit siis kehittää omia taitojasi, ja Jytyn eri tilaisuuksissa tutustut muihin upeisiin jytyläisiin. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita mukaan yhdistystoimintaan, ja uusista aktiiveista on aina pulaa. Etsiydy siis yhdistyksesi luo!

Kysyimme Jyty Pirkanmaa ry:n puheenjohtajalta Kirsi Kuukkaselta yhdistystoiminnasta. Näin hän vastasi:

Mikä sai sinut mukaan yhdistystoimintaan?
- Alunperin Jytyyn tai silloiseen KVL:ään liityin päästyäni ensimmäisen kerran "oikeisiin töihin" äitini suosituksesta. Itse toimintaan lähdin ensin varaluottamusmieheksi kiinnostuksesta oman alan asioiden oikeudenmukaiseen hoitamiseen ja työkaverin kutsumana. Olen aina ollut sitä mieltä, että yksikin ihminen voi vaikuttaa asioihin ja tartun usein "aseisiin", jos oikeudenmukaisuus ei mielestäni jossakin toimi, joten ammattiyhdistystoiminta on ollut itselleni aika luonteva valinta.

Mitä toiminta Jytyssä on antanut sinulle?
-  Luottamusmiehenä toimiminen on antanut paljon tietoa ja uusia ystäviä, mukavaa tekemistä yhdessä ja varmuutta siitä, että voimme vaikuttaa asioihin. Puheenjohtajana toimiminen on antanut myös enemmän vastuuta jäsenten asioista, uutta tietoa ja taitoa sekä uudenlaisia haasteita. Päivääkään en ole katunut, että olen antanut Jytyn viedä mukanaan.

Mitä yhdistystoiminta on parhaimmillaan?
- Parhaimmillaan se on yhteistyötä työnantajien, ammattiyhdistyksen ja jäsenten kesken niin, että kaikki viihtyvät työssään ja kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti, myös työnantajia. Lisäksi yhdistystoiminta on mukavaa toimintaa samanhenkisten ihmisten kanssa hyvän työilmapiirin, työhyvinvoinnin ja yhdessä tekemisen muodossa.

Mitä toivot jäseniltä?
- Osallistumista yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin sekä viestejä meille aktiiveille toimijoille, mitä jäsenet yhdistykseltä odottavat. Ja tietenkin uskallusta lähteä itse aktiiviseksi toimijaksi. Etukäteen ei tarvitse osata mitään, aktiivisena jäsenenä yhdistyksen toiminnasta saa eniten irti. Lisäksi tietenkin kannattaa kertoa Jytystä uusille työkavereille ja pyytää heitä liittymään mukaan ja kertoa Jytyn tarjoamista eduista.

Kuvaile Jyty kolmella sanalla?
- Luotettava, Vaikuttava ja Aktiivinen