Opiskelija maksaa jäsenyydestään

​​​​​​​​Reilua, eikö. 
Siltä meistäkin tuntuu. ​​​​​​

Jyty on moniammatillinen yhteisö ja ammattiliitto. Kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia vaikuttaen liiton päätöksenteossa ja toiminnassa. Kaikille jäsenille kuuluvat samat jäsenedut ja -palvelut. Jytyn ja sen jäsenyhdistysten opiskelijajäsenyyteen kuuluu sen vuoksi myös pieni jäsenmaksu. 

Opiskelijan jäsenmaksuohjeet 

Nämä jäsenmaksuohjeet koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista tutkinto-opiskelijaa. Jäsenen jäädessä esimerkiksi opintovapaalle hän maksaa yhdistyksensä euromääräisen jäsenmaksun.   

Jäsenmaksu rakentuu kahdesta vaihtoehdosta opiskelijajäsenmaksusta ja yhdistyksen jäsenmaksusta.

Opiskelijajäsenmaksun suuruus on 36 euroa vuodessa (3 e/kk). Maksu laskutetaan neljässä erässä ja lähetetään automaattisesti postitse. 

Jos opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, esimerkiksi kesällä, hän maksaa prosentuaalista jäsenmaksua ennakonpidätyksen alaisesta palkastaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kerryttämiseksi. Jäsenmaksuprosentti on 1,32 %, poikkeuksena joillakin yhdistyksillä on käytössä korotettu jäsenmaksu 1,40 %. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Opiskelija voi liittyä Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassaan (JYTK), jos hänellä on voimassa oleva työsuhde. 

Mikäli opiskelija ei työskentele opintojensa ohella tai hän työskentelee alle 18 tuntia, on maksu 3 e/kk (opiskelijajäsenmaksu).

Ilmoita muutoksista

On tärkeää, että päivität jäsentietosi säännöllisesti jäsenen sähköisessä asiointijärjestelmässä Jässärissä, jotta saat oikean jäsenmaksulaskun ja jotta osoitat oikeutesi ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. 

Liityt työttömyyskassaan, kun solmit työsuhteen. Ilmoita työskentelyn aloittamisesta, päättämisestä ja valmistumisestasi Jässärissä

Miksi on kaksi jäsenmaksuvaihtoehtoa?

Ammattiliittojen toiminta perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenet kuuluvat ammattiliittoon, koska se huolehtii heidän eduistaan työssä ja työelämän siirtymissä. Jäsenmaksuja maksetaan esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelemiseksi ja luottamusmiesjärjestelmän ylläpitämiseksi. Ammattiliittojen jäsenmaksuilla rahoitetaan työelämän kehittäminen työura- ja eläkeneuvottelut esimerkkinään. 

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on vakuutuksen kaltainen aidosti rahanarvoinen etu opiskelijalle, joka työskentelee säännöllisesti opintojensa ohella. Jos 26 kalenteriviikon työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet opintojen aikana, opiskelija voi hakea ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos jää valmistuttuaan syystä tai toisesta työttömäksi työnhakijaksi. 

On myös reilua, että työssäkäyvä opiskelija maksaa samaa jäsenmaksua kuin muutkin yhdistyksensä jäsenet, sillä hän saa samat edut ja oikeudet kuin jo valmistuneetkin jytyläiset. Jäsenmaksumalli on myös ketterä, sillä yhdistyksen jäsenmaksu huomioi sen, että opiskelija työskentelee kesäisin tai kausittain ja että hänen ansiotulonsa vaihtelevat. Työssäkäyvältä opiskelijalta edellytetään kuitenkin vastuuta ja valppautta, sillä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kerryttäminen edellyttää omaa ilmoitusta ja aktiivisuutta.