Opiskelija maksaa jäsenyydestään

Jyty on moniammatillinen yhteisö ja ammattiliitto. Kaikki jäsenet ovat yhdenvertaisia vaikuttaen liiton päätöksenteossa ja toiminnassa. Kaikille jäsenille kuuluvat samat jäsenedut ja -palvelut.

Opiskelijan jäsenmaksuohjeet 

Nämä jäsenmaksuohjeet koskevat ensimmäistä kertaa Jytyyn ja sen jäsenyhdistykseen liittyvää päätoimista tutkinto-opiskelijaa. Mikäli opiskelija ei työskentele opintojensa ohella tai hän työskentelee alle 18 tuntia viikossa, on jäsenyys maksuton.

Jos opiskelija työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa, esimerkiksi kesällä, hän maksaa prosentuaalista jäsenmaksua ennakonpidätyksen alaisesta palkastaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kerryttämiseksi.

 Jäsenmaksuprosentti on 1,32 %, poikkeuksena joillakin yhdistyksillä on käytössä korotettu jäsenmaksu 1,40 %. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Opiskelija voi liittyä Työttömyyskassa Aariaan, jos hänellä on voimassa oleva työsuhde.

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha on vakuutuksen kaltainen aidosti rahanarvoinen etu opiskelijalle, joka työskentelee säännöllisesti opintojensa ohella. Jos 26 kalenteriviikon työssäolo- ja jäsenyysehto ovat täyttyneet opintojen aikana, opiskelija voi hakea ansiosidonnaista työttömyysturvaa, jos jää valmistuttuaan syystä tai toisesta työttömäksi työnhakijaksi. Työssäkäyvältä opiskelijalta edellytetään kuitenkin vastuuta ja valppautta, sillä ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kerryttäminen edellyttää omaa ilmoitusta ja aktiivisuutta. 

Ammattiliittojen toiminta perustuu jäsenmaksuihin. Jäsenet kuuluvat ammattiliittoon, koska se huolehtii heidän eduistaan työssä ja työelämän siirtymissä. Jäsenmaksuja maksetaan esimerkiksi työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelemiseksi ja luottamusmiesjärjestelmän ylläpitämiseksi. Ammattiliittojen jäsenmaksuilla rahoitetaan työelämän kehittäminen työura- ja eläkeneuvottelut esimerkkinään.

Ilmoita muutoksista

On tärkeää, että päivität jäsentietosi säännöllisesti jäsenen sähköisessä asiointijärjestelmässä Jässärissä, jotta saat oikean jäsenmaksulaskun ja jotta osoitat oikeutesi ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. 

Liityt työttömyyskassaan, kun solmit työsuhteen. Ilmoita työskentelyn aloittamisesta, päättämisestä ja valmistumisestasi Jässärissä