Opiskelijan ansiosidonnainen työttömyysturva

Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha eli ansiopäiväraha on etuus, jota maksetaan esimerkiksi työttömille työnhakijoille, jos he täyttävät siihen vaadittavan työssäolo- ja jäsenyysehdon. Opiskelija voi saada itselleen oikeuden ansiopäivärahaan, jos hän työskentelee riittävästi opintojensa ohella ja aikana. ​​​​​​​​​​​​Palkka vaikuttaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan suuruuteen.  

Ammattiliitto Jytyn jäsenyys on työssäkäyvälle opiskelijalle oman osaamisen vakuutus, koska tarjoamme lainopillista neuvontaa ja oikeusapua työelämän ongelmatilanteissa, mutta myös mahdollisuuden taloudelliseen turvaan, jos työura ei ala suunnitelmien mukaisesti.   

Työskentely opintojen ohella > Jytyn jäsenmaksuista huolehtiminen > Palkka- ja työtodistusten huolellinen säilyttäminen > Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan > Ansiopäivärahan hakeminen TE-toimistosta ja myöntäminen TE-toimiston päätöksellä.

Työttömyyskassa Aaria

Liittyessäsi Ammattiliitto Jytyyn opiskelijana, voit liittyä myös Työttömyyskassa Aarian, jos sinulla on voimassa oleva työsuhde. Jos olet jo opiskelijajäsen, voit liittyä työttömyyskassaan aloittaessasi työsuhteen. Ilmoita liiton jäsenrekisteriin, että aloitat työskentelyn opintojesi ohella. ​Työttömyyskassan jäsenyys alkaa aikaisintaan ilmoituspäivänä.

Lue lisää ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta: Työttömyyskassa Aaria

Opiskelija voi kerryttää ansiopäivärahaan oikeuttavan työssäolo- ja jäsenyysehdon

Opiskelija voi kerryttää ansiosidonnaisen työttömyysturvan työssäolo- ja jäsenyysehdon jo ennen valmistumistaan. Kuten mikä tahansa vakuutus, myös työttömyysturva perustuu ennakointiin. Moni ostaa vakuutuksen lyhyellekin ulkomaan matkalle, mikset siis vakuuttaisi työuraasi? Oikeutta työttömyysturvaan ei voi kerryttää jälkikäteen.

Oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan syntyy, kun (opiskelija) täyttää 26 kalenteriviikon työssäoloehdon työttömyyskassan jäsenyysaikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen sellainen palkkatyöviikko, jolloin opiskelija on työskennellyt vähintään 18 tuntia, kerryttää m​ainittua työssäoloehtoa. Palkan on oltava myös jonkin työehtosopimuksen mukainen tai vähintään 1 154 euroa kuukaudessa kokoaikatyössä.

Työssäoloehtoviikkojen tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Päätoiminen opiskelu pidentää tätä tarkastelujaksoa enintään seitsemällä vuodella. Työssäoloehtoviikkojen ei tarvitse kertyä peräkkäin. 

Nämä ehdot ovat samat kaikille työntekijöille Suomessa.  Ansiopäivärahan suuruus perustuu nimensä mukaisesti aiempiin ansioihin eli palkan suuruuteen työssäoloajalta. Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa enintään 500 työttömyyspäivältä. 

Jäsenmaksu on ansiopäivärahan edellytys

Opiskelija maksaa jäsenmaksun​ silloin, kun hän työskentelee vähintään 18 tuntia viikossa eli hänelle kertyy oikeus työssäoloehtoon. On siten opiskelijan etu huolehtia jäsenmaksusta tältä ajalta. Jos opiskelija työskentelee tunnin pari viikossa, siltä ajalta ei kerry työssäoloehtoa eikä siltä ajalta makseta myöskään jäsenmaksua, vaan opiskelijajäsenyys on maksuton. 

On myös tärkeää, että jäsentiedot ovat ​ajan tasalla, jotta saat oikean jäsenmaksulaskun. Ilmoita meille jäsenen sähköisessä asiointijärjestelmässä Jässärissä​, jos aloitat työnteon, työsuhteesi päättyy tai esimerkiksi valmistut. 

Opiskelijan on säilytettävä palkka- ja työtodistuksensä sekä työsopimuksensa, sillä TE-toimisto edellyttää niitä ansiopäivärahahakemuksessa. ​

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ on koonnut kattavan tietopaketin ansiopäivärahasta verkkosivuilleen, minkä lisäksi laskurilla voi tarkistaa oman arvioidun ansiopäivärahan suuruuden.​ Palkansaaja tai opiskelija voi kuulua ainoastaan yhteen työttömyyskassaan kerrallaan.