Opinnot ja työelämä

​​​​​​​Kehitä ammatillisuuttasi ja
työelämätaitojasi ja aloita
valmistautuminen
työelämään.

Opiskelu tulkitaan usein tulevaisuuteen valmistautumiseksi. Opiskelijan on kuitenkin yhtä tärkeää olla ammattiliiton jäsen kuin työntekijänkin. Jyty on kokenut työehtosopimusten neuvottelija ja olemme läsnä jäsentemme työpaikoilla, erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä. Moni jäsenistämme on suuntautunut opinnoissaan seuraaville ammattialoille.    ​

Lastentarhanopettaja, työnohjaaja ja sosiaaliohjaaja > Sosiaali- ja terveysala

Koordinaattori, nuorisotyöntekijä ja suunnittelija > Nuoriso- ja järjestötyö

Hallintosihteeri, johdon assistentti, henkilöstötyöntekijä ja opintosihteeri > Sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ICT-työ

Koulunkäynninohjaaja > Kasvatuksen ja koulutuksen ala

Kirjastovirkailija ja tietopalveluvirkailija > Kirjastoala

Jyty on julkaissut myös opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseksi ammattialaoppaat oheisille ryhmille. Jyty järjestää vuosittain myös ammatillisia opintopäiviä, joihin myös alan opiskelijat voivat osallistua. Alueellisissa ja paikallisissa ammattialailloissa tapaa jo valmistuneita oman alan ammattilaisia. Näistä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksista tiedotetaan erikseen.  

Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. STTK on julkaissut hyödyllisen oppaan työelämään tutustumiseksi, joka on luettavissa sähköisesti Työelämään-sivulla.

Jytyläiset työelämässä

Ammattiliitto Jyty on vahva kunta-alan ammattiliitto neuvotellen esimerkiksi Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES). Lähes 85 % jäsenistä työskentelee kunnissa, kunta- tai koulutuskuntayhtymissä kuuluen työskentelypaikkakuntansa jytyläiseen yhdistykseen. Kunta-alan avoimiin työpaikkoihin voi perehtyä Kuntarekry-palvelussa. Kunta-alan palkkatiedot on koottu ammattinimikkeittäin Kuntatyönantajien www-sivuille, kun taas palkoista yleisesti saa tiedon palkka.fi​ -sivulta.

Jyty neuvottelee myös yksityissektorin työehtosopimuksia, kuten yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan työehtosopimuksista ja yksityisen opetusalan työehtosopimuksen. Jäsenet työskentelevät esimerkiksi yksityisissä oppilaitoksissa ja opistoissa kuuluen Jytyn valtakunnallisiin yhdistyksiin.  Jytyn rooli yksityisalojen edunvalvojana vahvistuu koko ajan.