Opinnot ja työelämä

​​​​​​​Kehitä ammatillisuuttasi ja
työelämätaitojasi ja aloita
valmistautuminen
työelämään.

Opiskelu tulkitaan usein tulevaisuuteen valmistautumiseksi. Opiskelijan on kuitenkin yhtä tärkeää olla ammattiliiton jäsen kuin työntekijänkin. Jyty on kokenut työehtosopimusten neuvottelija ja olemme läsnä jäsentemme työpaikoilla, erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä. Moni jäsenistämme on suuntautunut opinnoissaan seuraaville ammattialoille.    ​

Lastentarhanopettaja, työnohjaaja ja sosiaaliohjaaja > Sosiaalialan tekijät

Koordinaattori, nuorisotyöntekijä ja suunnittelija > Nuoriso- ja järjestötyön tekijät

Hallintosihteeri, johdon assistentti, henkilöstötyöntekijä ja opintosihteeri > Sihteeri- ja hallintotyön tekijät

Koulunkäynninohjaaja > Koulunkäynninohjaajat

Kirjastovirkailija ja tietopalveluvirkailija > Kirjastoalan työntekijät

Jyty on julkaissut myös opiskelijoiden ammatillisen kasvun tukemiseksi ammattialaoppaat oheisille ryhmille. Jyty järjestää vuosittain myös ammatillisia opintopäiviä, joihin myös alan opiskelijat voivat osallistua. Alueellisissa ja paikallisissa ammattialailloissa tapaa jo valmistuneita oman alan ammattilaisia. Näistä koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksista tiedotetaan erikseen.  

Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. STTK on julkaissut hyödyllisen oppaan työelämään tutustumiseksi, joka on luettavissa sähköisesti Työelämään-sivulla. Sitä täydentää oheinen video työnteosta ehtoineen. Työelämään-verkkosivu on jokaisen opiskelijan tärkein tietosivusto työmarkkinoista. STTK ja STTK-Opiskelijat​ löytyvät myös facebookista ja twitteristä. 

 

Työelämään tulevan muistilista


Jytyläiset työelämässä

Jyty on vahva kunta-alan ammattiliitto neuvotellen esimerkiksi Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES). Lähes 85 % jäsenistä työskentelee kunnissa, kunta- tai koulutuskuntayhtymissä kuuluen työskentelypaikkakuntansa jytyläiseen yhdistykseen. Kunta-alan avoimiin työpaikkoihin voi perehtyä Kuntarekry-palvelussa. Kuntatyöstä kerrotaan tuleville kuntatyön ammattilaisille ja asiantuntijoille samannimisellä verkkosivulla. Kunta-alan palkkatiedot on koottu ammattinimikkeittäin Kuntatyönantajien www-sivuille, kun taas palkoista yleisesti saa tiedon palkka.fi​ -sivulta.

Jyty neuvottelee myös yksityissektorin työehtosopimuksia, kuten yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen ja yksityisen opetusalan työehtosopimuksen. Jäsenet työskentelevät esimerkiksi yksityisissä oppilaitoksissa ja opistoissa kuuluen Jytyn valtakunnallisiin yhdistyksiin.  Jytyn rooli yksityisalojen edunvalvojana vahvistuu koko ajan.