Tulevaisuustyöryhmä


Opiskelijoiden ja nuorten aikuisten toimintaa Ammattiliitto Jytyssä koordinoi tulevaisuustyöryhmä, joka tekee aloitteita liittohallitukselle, järjestää aluetapahtumia ja kehittää yhdenvertaista Jytyä. Työryhmän tarkoituksena on vahvistaa nuorten aikuisten ja opiskelijoiden näkyvyyttä ja kuuluvuutta Jytyn päätöksenteossa.

Tulevaisuustyöryhmän jäsenet järjestävät alueillaan yhden tai kaksi nuorten aikuisten ja opiskelijoiden tapahtumaa vuosittain. He tapaavat myös alueensa yhdistysten nuorisovastaavia tukeakseen heitä tehtävässään oman toimen ohella. Nuorisovastaavat ovat esimerkkejä nuorista vaikuttajista Jytyssä ja sen jäsenyhdistyksissä.

Tulevaisuustyöryhmän jäsenet toimivat myös alueidensa nuorisovastaavina edustaen nuoria aikuisia ja opiskelijoita. Opiskelijavastaavilla ja liittohallituksen jäsenillä on oma edustajansa tulevaisuustyöryhmässä.

Etsimme uusia alueiden nuoriso- ja opiskelijavastaavia vuosille 2021–2022

Jokaisella Ammattiliitto Jytyn alueella (Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomi) toimii kaksi nuorisovastaavaa ja yksi opiskelijavastaava, jotka järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia nuorille (alle 37v. jäsenet), kehittävät nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan ja vaikuttavat Jytyyn esimerkiksi liittohallituksen alaisessa tulevaisuustyöryhmässä, joka kokoustaa säännöllisesti (näin korona-aikaan Teamsin kautta) ja edustaa nuoria eri tilaisuuksissa.

Edellisten nuoriso- ja opiskelijavastaavien kausi päättyi vuoden vaihteessa ja etsimmekin nyt uusia tyyppejä kyseisiin tehtäviin. Valittavien alueiden nuoriso- ja opiskelijavastaavien kausi alkaa helmikuussa 2021 ja kestää vuoden 2022 loppuun asti.

Jokaiselta alueelta valitaan määräaikaan mennessä saatujen esitysten perusteella nuorisovastaaviksi kaksi (2) nuorta jäsentä ja opiskelijavastaavaksi yksi (1) opiskelijajäsen.

Alueen nuoriso- ja opiskelijavastaavat toimivat tiiminä, jonka tehtävänä on ideoida ja järjestää nuoriso- ja opiskelijatoimintaa alueellaan sekä tuoda esiin nuorten ja opiskelijoiden mielipiteitä liiton sisällä. He saavat apua ja tukea toimintaan aluetoimistolta ja keskustoimistolta.

Ehdolle alueen nuoriso- tai opiskelijavastaavaksi voivat asettua alle 37-vuotiaat Ammattiliitto Jytyn jäsenet sekä Jytyn opiskelijajäsenet, joilla on jäsenmaksut asianmukaisesti maksettuna. Ehdolle voi asettua vain omalla alueellaan. Huomioithan, että sama jäsen ei voi asettua ehdolle yhtä aikaa nuoriso- ja opiskelijavastaavaksi.

Miksi ehdolle alueen nuoriso- tai opiskelijavastaavaksi?

•    Mahtava näköalapaikka ja mahdollisuus vaikuttaa liiton toimintaan alueellisesti ja valtakunnallisesti
•    Kehittämiskokemusta ja -osaamista, josta varmasti hyötyä tulevaisuuden työelämässä
•    Osoitus yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta!
•    Antaa pääsyn järjestämiisi tapahtumiin ja mahdollisuuden päästä myös muihin tapahtumiin ilmaiseksi tai pienellä omavastuuosuudella
•    Ansionmenetyskorvaukset kokousten osuessa arkipäiville
•    Kokouspalkkiot livetapaamisista
•    Jyty-agenttipalkkio, mikäli käyt vetämässä työelämäluentoja tai pidät Jyty-ständiä
•    Huikea verkostoitumisen paikka!
•    Oivallinen CV-merkintä ja suosittelijoita työnhakuun.

Heräsikö kiinnostus? Lue lisää nettisivuiltamme ja seuraa liittomme viestintää sosiaalisessa mediassa.

Hakuaika näihin haluttuihin pesteihin 7.–19.2.2021

Nuoriso- ja opiskelijavastaavat valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä (alle 37v.), eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakulomakkeen löydät täältä:

https://link.webropolsurveys.com/S/8555AAB75970C89A

Lisätietoja:

Itä-Suomen alue: alueasiamies Heli Merta, etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi ja puh. 040 508 8752

Etelä-Suomen alue: alueasiamies Jani Loponen, etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi ja puh. 050 589 9362

Länsi-Suomen alue: järjestöasiamies Outi Mikkola, etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi ja puh. 040 661 5556

Pohjois-Suomen alue: alueasiamies Minna Eskelinen, etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi ja puh. 040 554 7606

Keskustoimisto, suunnittelija Pekka Laukkanen, etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi ja puh. 040 575 9565