​​​​Luottamusmiehet kertovat

Mitä kaikkea luottamusmiehen tehtäviin kuuluu? Millainen on hyvä luottamusmies? Jytyläiset luottamusmiehet kertovat kokemuksistaan​​.

​​​​​​​​​​Ella Kiljunen, Kajaani​​

​​Ella Kiljunen on toiminut päätoimisena pääluottamusmiehenä lähes yhdeksän vuotta, joista kahdeksan Kainuun maakunta-kuntayhtymässä ja vajaan vuoden Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä sekä Kainuun Liitto -kuntayhtymässä.

Lisäksi Kiljunen on ollut varapääluottamusmiehenä Pohjois-Suomen laboratorioliikelaitos NordLabissa vuoden 2013 alusta lähtien. 
Ammatiltaan Kiljunen on vastaanotto-osastoavustaja, ja vakituinen työ on Kainuun keskussairaalan sisätautien poliklinikalla osastonsihteerinä.

 

Miksi ryhdyit luottamusmieheksi?

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus ay-toiminnasta. Pääluottamusmieheksi suostuin puolipakolla pienen painostuksen seurauksena. Luottamusmiehenä olen voinut soveltaa aiemmin oppimaani.​

 

Millaisissa asioissa ihmiset ottavat sinuun yhteyttä?

Kirjo on todella laaja. Yhteyttä otetaan työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa, muun muassa palkkaa ja työsuhteen kestoa koskevissa kysymyksissä. Tietoa haetaan myös työvuorolista-asioissa sekä työyhteisössä ilmenneen epäasiallisen kohtelun takia, ja silloin, kun työtä organisoidaan uudelleen. Viime vuoden aikana lomautusasioista tuli paljon yhteydenottoja. 

 

Miksi luottamusmieheksi kannattaa ryhtyä?​

Tässä pääsee vaikuttamaan omaa työtään ja työyhteisöään koskeviin asioihin. Päätoimisena pääluottamusmiehenä tai luottamusmiehenä saa myös uuden ammatin, johon koulutetaan työn ohessa. 

 

Millainen on mielestäsi hyvä luottamusmies?​

Hyvä luottamusmies ottaa selvää asioista ja on työntekijöiden tavoitettavissa. Häntä on helppo lähestyä, hän on rauhallinen, kuunteleva ja yhteistyökykyinen sekä hoitaa hänelle annetut tehtävät. Ja uskaltaa nostaa keskusteluun vaikeatkin asiat. 

 

Milloin koet onnistuneesi luottamusmiehenä?​

Koen onnistuneeni, kun pitkään neuvottelun alla ollut juttu saadaan myönteiseen päätökseen. Kun palkkaneuvottelut onnistuvat, määräaikainen työntekijä saadaan vakinaistettua tai epäkohdat työyhteisössä korjattua. 
Hyvä kannustin on työntekijältä saatu kiitos. 
 
Teksti: Hannele Niemi
Kuva: Pekka Agarth

​​​​​​​Mervi Silfver, Salo

Mervi Silfver aloitti jytyläisen pääluottamusmiesuransa aikaisemmassa työpaikassaan Halikossa vuonna 1995. Vuoden 2009 alusta pesti jatkui Salossa, kymmenen kunnan ja neljän kuntayhtymän kuntaliitoksen jälkeen. 

 
Mikäli ohjelmassa ei ole työnantajatahon palavereja, Silfver työskentelee it-projektipäällikkönä kaupungin tietohallinnossa kolmena päivänä viikossa. 
 

Miksi ryhdyit luottamusmieheksi?

Yhteiset asiat ja Jytyn toiminta ovat aina kiinnostaneet minua. Niinpä suostuttelun jälkeen tulin valituksi, ja siitä se alkoi. 

 

Millaisissa asioissa ihmiset ottavat sinuun yhteyttä?

Viime aikojen myllerryksessä ei ole ollut pulaa yhteydenotoista. Viime vuonna olivat ensimmäiset lomautukset, tänä vuonna toiset. Käänne kovempaan koettiin vuonna 2011 – siitä lähtien on käsitelty enemmän kielteisiä kuin myönteisiä asioita. Lomautusten myötä ihmisillä on huoli toimeentulostaan ja työpaikastaan. 


Miksi luottamusmieheksi kannattaa ryhtyä?​

Kannustan ryhtymään, mikäli on kiinnostunut työpaikan yhteisten asioiden hoitamisesta ja jäsenten edunvalvonnasta. Tämä ay-toiminta vie mennessään, eikä aika käy pitkäksi vapaallakaan. 

 

Millainen on mielestäsi hyvä luottamusmies?

On oltava sinnikkyyttä ja uskallusta, jotta pystyy laittamaan itsensä likoon asiassa kuin asiassa. Ilman hyvää neuvottelutaitoa, yhteistyökykyä ja jäsenten luottamusta ei pärjää. Hyvän luottamusmiehen täytyy myös luoda verkostoja ja pitää yllä omaa tietotaitoaan kaiken aikaa. 

 

Milloin koet onnistuneesi luottamusmiehenä?

​Onnistumisen tunteita tuottaa hetki, jona molemmat ristiriitatilanteen osapuolet ovat tyytyväisiä ja kokevat, että erimielisyydet on hoidettu oikeudenmukaisesti. Mielestäni meillä myös hyvät esimiehet pyrkivät oikeudenmukaisuuteen. 

 
Teksti: Hannele Niemi​
Kuva: Johanna Amnelin

​​Kaisa Soininen, Helsinki

Kaisa Soininen on toiminut Helsingin kaupungin sivistys- ja henkilöstötoimen pääluottamusmiehenä neljä vuotta, päätoimisesti puolitoista vuotta.

 
Soininen on työskennellyt Helsingin kaupungilla 15 vuotta.
 
Siviilityössään hän on ollut kehittämässä lakisääteistä koululaisten iltapäivätoimintaa seitsemän vuotta ennen pääluottamusmieskauttaan.

 

Miksi ryhdyit luottamusmieheksi?

On tärkeää, että työntekijän etuja ajetaan ja kehitetään yhdessä työnantajan kanssa. Minussa on aina asunut pieni maailmanparantaja, ja kun pyydettiin, rupesin. On kiinnostavaa nähdä työelämää eri vinkkeleistä. Koen saaneeni olla myös vaikuttamassa työelämän kehitykseen. 

 

Millaisissa asioissa ihmiset ottavat sinuun yhteyttä?

Yhteyttä otetaan ihan kaikenlaisissa arkeen ja elämään liittyvissä asioissa. Esimerkiksi silloin, kun elämäntilanteet muuttuvat ja tahdotaan tietää vaikka vuorotteluvapaasta tai äitiyslomasta. Totta kai myös ristiriitatilanteissa ollaan yhteydessä. 

 

Miksi luottamusmieheksi kannattaa ryhtyä?​

Kun maassa kerran on tällainen järjestelmä, joka tarjoaa mahdollisuuden olla mukana päättämässä työelämän asioista, on sitä ylläpidettävä. Jos on luonteeltaan aktiivinen ja ajatusmaailmaltaan työelämän kehittäjä, niin tämä työ on napakymppi. 
 

Millainen on mielestäsi hyvä luottamusmies?

Hyvä luottamusmies tarvitsee isot korvat, on siis osattava kuunnella. Hänellä on oltava myös yhteistyökykyä ja dialogitaitoa. On tärkeää nähdä asioita eteenpäin, laajemmalla perspektiivillä. 

 

Milloin koet onnistuneesi luottamusmiehenä?​

Koen onnistuneeni siinä, että minua on helppo lähestyä. Mikään asia ei ole niin pieni, etteikö siitä voisi keskustella. Toivon, että tämä pätee myös suhteessa työnantajaan. 
 
Teksti: Hannele Niemi​
Kuva: Matti Matikainen