​Luottamusmiehet Jytyssä 

Jytyläisiä henkilöstönedustajia toimii ympäri Suomen työpaikoilla lukuisia määriä. Heistä luottamusmiehiä on n. 2000. Jytyssä vuonna 2012 tehtyyn jäsentutkimukseen vastanneista 64 % kertoi joko itse olevansa tai työpaikalla olevan häntä edustava luottamusmies. Jytyn jäsenten mielestä ay-liikkeen tärkeimpiä tehtäviä ovat palkkojen ja työehtojen kehittäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, työpaikkojen turvaaminen ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen työpaikoilla. Kaikkien näiden asioiden eteen tekevät Jytyn luottamusmiehet tärkeää työtä suomalaisilla työpaikoilla. ​

Jytyn luottamusmiesten ​arvot ja tehtävään suuntautuminen

Jytyläiset luottamusmiehet kokevat tärkeimmiksi elementeiksi omassa työssään luottamusmiehenä mm. sopimusten noudattamisen, luottamuksen ilmapiirin, henkilöstön hyvinvoinnin ja tiedonkulun toimivuuden.​

                         

Jos et itse vielä tiedä, kuka sinua edustaa työpaikallasi, niin ensisijaisesti kannattaa kysellä työkavereilta ja katsoa työpaikan ilmoitustaulu tai muut tiedonkulun väylät. Voit olla yhteydessä omaan yhdistykseesi tai oman alueesi aluetoimistoon. Myös soittamalla Jytyn jäsenpalveluun voit selvittää oman edustajasi nimen ja yhteystiedot.

Jytyssä luottamusmiestoiminnasta vastaa järjestöjohtaja Ari Sauros. Edunvalvonnallisissa kysymyksissä luottamusmiesten tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä oman alueensa aluetoimistoon

Luottamusmiehen tuki ja osaaminen​

Jyty tarjoaa luottamusmiehilleen erilaista koulutusta luottamusmiesuran kaikissa vaiheissa, jotta paikalliselle edunvalvonnalle saadaan paras mahdollinen tuki. Koulutus on palkallista sopimuskoulutusta eli työnantaja maksaa palkan kyseisiltä koulutuspäiviltä ja liitto kaikki kurssikustannukset (matkat, ruokailut, majoituksen ja opetuksen).

Luottamusmiehillä ja varaluottamusmiehillä on oikeus osallistua luottamusmieskursseille. Työnantajalla tulee olla perusteltu syy olla päästämättä luottamusmiestä kurssille, ja epäselvissä tapauksissa tulee ottaa yhteyttä liittoon.                                           

Luottamusmiesten perusopinnot on tarkoitettu uusille ja pitkään sivussa olleille luottamusmiehille.

Luottamusmiesten teemakursseilla syvennytään aiheena olevaan teemaan asiantuntijoiden avustuksella pääsääntöisesti pienemmissä ryhmissä. Teemakurssien aiheita voivat olla esim. työpaikan ongelmatilanteiden hallinta, työn vaativuuden arviointi, henkilöstöpolitiikka, neuvottelutaito tai työlainsäädäntö.

Luottamusmiesten ja puheenjohtajien neuvottelupäivillä keskitytään alueellisiin ja ajankohtaisiin asioihin. Osallistua voi vain oman alueen neuvottelupäiville.

Yhteistoiminta- ja työsuojelukurssit on tarkoitettu yhteistyö- ja työsuojeluelimissä toimiville henkilöstön edustajille. Peruskurssit on tarkoitettu peruskurssia käymättömille edustajille. Teemaseminaareissa syvennytään kyseessä olevaan aiheeseen. Kyseisille kursseille on myös pääluottamus- ja luottamusmiehillä osallistumisoikeus. 

Koulutuksiin voi tutustua tarkemmin Jytyn koulutuskalenterista​.