Jäsenkysely 2014

Jytyn jäsentutkimuksessa 2014 tarkasteltiin työntekijöiden työhyvinvointia, työssä jaksamista, liikkumista ja terveyttä sekä säästötoimenpiteiden kohteeksi joutumista. Tutkimus on osa Keneen sinä luotat? -kampanjaa, joka kiertää työpaikoilla ympäri Suomea edistämässä luottamusmiestoimintaa.

Jytyn valtakunnallinen jäsenkysely toteutettiin toukokuussa 2014. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 9985 jäsentä, joista naisia oli 90 % ja kuntasektorilla työskenteli 80 %. Vakinaisessa työsuhteessa oli 91 % ja yli 45-vuotiaita oli 75 %. Vastausprosentti oli 34 %.

Jäsentutkimuksesta julkaistiin valtakunnalliset ja alueelliset tulokset sekä näihin liittyvät tiedotteet. Tällä sivulle tulee kyselyn kaikki raportit ja tiedotteet sitä mukaan, kun ne julkaistaan.


​Valtakunnalliset tiedotteet

​Valtakunnallinen raportti

​Jytyn jäsenkysely: Säästötoimet lisääntyneet – joka viides kokee työn henkisesti raskaaksi viikoittain (6.9.2014)

Jäsenkyselyn tulokset (pdf)
​Jytyn tutkimus: Tyky- ja liikuntapäiviä ja liikuntaseteleitä joka toisella työpaikalla (17.7.2014)

​Alueelliset tiedotteet

​Alueelliset raportit

Jytyn tutkimus: Säästötoimet lisääntyneet Itä-Suomessa (8.9.2014)
Jäsenkyselyn tulokset: Itä-Suomi (pdf)
Jytyn tutkimus: Säästötoimet lisääntyneet Lounais-Suomessa (8.9.2014)
Jäsenkyselyn tulokset: Lounais-Suomi (pdf)
Jytyn tutkimus: Säästötoimet lisääntyneet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (15.9.2014)
Jäsenkyselyn tulokset: Oulu (pdf)
​Jytyn tutkimus: Säästötoimet pysyneet suurina Kymen ja Päijät-Hämeen alueilla (15.9.2014)
Jäsenkyselyn tulokset: Kymi (pdf)
​Jytyn tutkimus: Lomautukset ja talkoovapaat lisääntyneet Pohjanmaalla (22.9.2014)
Jäsenkyselyn tulokset: Pohjanmaa (pdf)
Jytyn tutkimus: Säästötoimet lisääntyneet Hämeessä ja Keski-Suomessa (29.9.2014)Jäsenkyselyn tulokset: Häme ja Keski-Suomi (pdf)
Jytyn tutkimus: Säästötoimet lisääntyneet Uudellamaalla – poikkeuksena Helsinki (6.10.2014)Jäsenkyselyn tulokset: Uusimaa (pdf)
Jäsenkyselyn tulokset: Helsinki (pdf)

Jytyn tutkimus: Säästötoimet lisääntyneet Lapissa (27.10.2014)

Jäsenkyselyn tulokset: Lappi (pdf)