Luottamusmies

Ammattiliitto Jytyn luottamusmies on työyhteisön asiantuntija, joka toimii sinun ja Jytyn edustajana työpaikallasi. Jytyläinen luottamusmiesverkko on kattava ja sille nojaa vahvasti koko jäsenpalvelu. Luottamusmiehen ensisijainen tehtävä on huolehtia siitä, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja palvelussuhteenehtoja. Ota yhteyttä Jytyn luottamusmieheen työpaikallasi.

Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitsema henkilö ja hän toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana. Tämän vuoksi palkansaajia kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee heidän työehtosopimuksensa. Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Luottamusmiehen rooli on korostunut entisestään sopimustoiminnan siirtyessä entistä enemmän paikallistasolle. Luottamusmiehille on järjestetty aikaa työtehtävien ohella hoitaa luottamusmiestehtäviä ja tämä aika määräytyy edustettavien työntekijöiden mukaan. Yleensä luottamusmiehelle maksetaan varsinaisen palkan lisäksi myös luottamusmieskorvausta ja luottamusmiehellä on lakisääteisesti erikseen määritelty irtisanomissuoja.

Mikäli saman työnantajan palveluksessa on esimerkiksi eri osastoilla tai toimipisteissä useita luottamusmiehiä, valitaan myös pääluottamusmies joka edustaa kaikkia työntekijöitä. Edustettavien määrästä riippuen pääluottamusmies toimii täysipäiväisesti luottamusmiehen tehtävässä.

Luottamusmiehellä on myös työehtosopimukseen perustuvat oikeudet saada työntekijöiden asemaan liittyvää tietoa ja käyttää työpaikan tiloja, puhelimia, kopiokoneita ym. tehtäviensä hoidossa.

Lisätietoja luottamusmiesvaaleista löydät OmaNetin Materiaalipankista.​