Mikä Jyty on ja mitä Jyty tekee?

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty) on noin 50 000 jäsenen ammattiliitto, joka on perustettu vuonna 1918. Liiton aikaisempi nimi oli Kunnallisvirkamiesliitto KVL marraskuuhun 2004 saakka ja Jyty vietti 100-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2018.

Jytyn jäsenet työskentelevät pääasiassa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnan omistamissa osakeyhtiöissä sekä yksityisillä työnantajilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jytyssä on noin 50 000 jäsentä ja jytyläisiä ammattinimikkeitä on kaikkiaan noin 2000. Jytyn keskeisiä ammattialoja ovat sihteeri- ja hallintotyö, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaaliala, kirjastoala ja koulunkäynninohjaajat.

Jyty siirtyi yhtenäiseen jäsenmaksuun ja jäsenmaksujen liittoperintään 1.1.2018. Jytyn jäsenmaksuprosentti on 1,32 % ja korotetusta jäsenmaksusta ilmoittaneille yhdistyksille 1,40 %. Maksu sisältää liiton, yhdistyksen ja työttömyyskassan osuuden. Jäsenmaksu maksetaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja on verovähennyskelpoinen.

Aktiivista paikallistoimintaa

Alueellinen palveluverkko on ammattijärjestömme vahvuus, sillä Jyty koostuu 176 jäsenyhdistyksestä eri puolilla maata. Jäsenyhdistykset ovat pääosin ns. paikallisyhdistyksiä, joihin jäsenet ovat järjestäytyneet ammatista riippumatta joko yhden tai useamman työnantajan kattavasti. Jäsenistön edunvalvontaa ja ammatillisuutta edistetään myös useiden valtakunnallisten ja yhteistyöjäsenyhdistysten kautta.

Työpaikallasi edunvalvontaasi hoitaa jytyläinen luottamusmies, joka on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitsema henkilö. Jytyllä on paikallistoimintaa tukemassa kattava alueellisten toimipisteiden verkosto.

Vaikuttavaa edunvalvontaa

Jytyn merkittävä koko, laaja-alaisuus ja yhteistyöverkostot varmistavat jäsenille hyvän neuvotteluaseman palkasta ja muista työehdoista neuvoteltaessa sekä työelämän kysymyksiin vaikutettaessa. Jäsen saa laadukkaat palvelut lähellä itseään oman yhdistyksen, luottamusmiehen ja alueellisten toimipisteiden kautta.

Jytyn edunvalvontaosasto ja luottamusmiehet neuvottelevat sopimuksista valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä antavat lainopillisia palveluja sekä työsuhdeneuvontaa.

Jyty on kunta-alan sopijaosapuolena Julkisen alan unioni JAU:ssa, joka edustaa noin kolmasosaa kunta-alan henkilöstöstä. Julkisen alan unioni JAU on Jytyn ja JHL:n yhdessä muodostama neuvottelujärjestö.

Kirkon sektorilla Jyty neuvottelee sopijaosapuolena Kirkon alan unionissa, joka on yhtä lailla Jytyn ja JHL:n yhdessä muodostama neuvottelujärjestö.

Liitto solmii työehtosopimuksia yksityisillä aloilla Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon kuuluvien työnantajaliittojen sekä yksityisten työnantajayhdistysten kanssa. Kevan kanssa on solmittu palvelussuhde-ehtosopimus.

Jyty on kunta-alan vanhin ammattiliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n neljänneksi suurin jäsenliitto. Jytyn jäsenistöstä naisia on noin 84 %.