Jyty on monialainen ammattiliitto

Jyty

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet työskentelevät perus- ja hyvinvointipalveluissa kunnissa, kuntayhtymissä, seurakunnissa sekä näiden omistamissa yhtiöissä, yksityisellä sektorilla ja yleishyödyllisissä yhteisöissä. Jytyssä on noin 50 000 jäsentä, joiden ammattinimikkeitä on yli 2 000. Yleisimpiä ammattialoja ovat hallintotyö, sihteerityö, sosiaalityö, lapsi- ja nuorisotyö, vanhustyö, järjestötyö, kirjastotyö, maatalouslomitus ja koulunkäynninohjaus.

Jyty neuvottelee jäsentensä työehtosopimuksista, edistää työhyvinvointia ja kehittää suomalaista työelämää. Jyty tarjoaa jäsenilleen lainopillisia palveluja työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Jyty kehittää jäsentensä ammatillista osaamista, identiteettiä ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa edustamiensa alojen tunnettuutta ja arvostusta. Työttömyyden varalta olet oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyskassan (JYTK) jäsenenä.

Jytyllä on kattava paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten verkosto, joka tuo neuvotteluvoimaa edunvalvontaan. Työpaikoilla jytyläisiä edustaa luottamusmies, jonka tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia. Jäseniä palvelee luottamusmiesten ja yhdistysten lisäksi liiton keskustoimisto ja kahdeksan alueellista toimipistettä. Jyty on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsen.