Historia

Vuosi 2018 oli Ammattiliitto Jytyn 100-vuotisjuhlavuosi. Liitto on perustettu vuonna 1918 nimellä Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto - Kommunala tjänstemannaföreningarnas centralförbund i Finland. Jyty on vanhin kunta-alan ammattiliitto Suomessa.

Vuosikymmenten saatossa liiton nimi on vaihtunut muutamaan kertaan. Isompi muutos tapahtui liittokokouksessa 3.5.11.2004, kun Kunnallisvirkamiesliitto KVL sai nimekseen Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto ry – Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf. Jytyn ja Toimiehtoliitto TOEL:in kahden jäsenjärjestön fuusio Jytyyn vahvistui 11.11.2004, jolloin Aikuisoppilaitosten toimihenkilöliitto ATL ja Toimihenkilöliitto-VATL hyväksyivät yhdistymissopimuksen.

Liiton nimi ja visuaalinen ilme uudistuivat viimeksi liittovaltuuston järjestäytymiskokouksessa 23.–24.11.2020, kun liiton nimeksi tuli Ammattiliitto Jyty – Fackförbundet Jyty rf.

"Liiton tarkoituksena on valvoa siihen kuuluvien virkamiesten yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja ja olla heille siveellisenä tukena." Näin määriteltiin vuonna 1918 perustetun Suomen kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliiton tarkoitus ja tavoitteet.

Aloite liitosta Turusta

Aloite kunnallisvirkamiesten ensimmäisen paikallisen yhdistyksen perustamisesta tehtiin Turussa. Kansalais-/vapaus-/sisällissota kuitenkin keskeytti aloitetut yhdistyksen perustamistoimenpiteet. Turun yhdistys lähetti 19.10.1918 kiertokirjeen "kunnallisille virkakunnille Suomen kaupungeissa", jossa kehotettiin muitakin virkamiehiä vastaavien yhdistysten perustamistoimiin omilla paikkakunnillaan.

Kirjelmä sai myönteisen vastaanoton ja Pietarsaaren ja Lahden yhdistykset perustettiin 27.10.1918 ja Jyväskylän 29.10.1918. Marraskuussa olivat vuorossa Hamina, Tampere, Pori ja Raahe ja joulukuussa Kokkola ja Kuopio.

Valtakunnallisen keskusliiton perustamisajatus lähti liikkeelle myös Vaasasta, jonka yhdistys 16.10.1918 lähetti kirjeen Turun yhdistykselle, jossa vaasalaiset esittivät, että kaikki maassa toimivat kunnallisvirkamiesyhdistykset lähettäisivät edustajansa kokoukseen, joka pidettäisiin mahdollisimman pian, mielellään Tampereella.

Perustava kokous Tampereella

Turun yhdistys lähetti 29.11.1918 kirjeen kaikille jo perustetuille yhdistyksille. Kirjeessä todettiin, että "Kunnallisvirkamiesyhdistysten valtakunnallisen keskusliiton perustava kokous pidetään Tampereella rahatoimikamarin huoneistossa joulukuun 7 p:nä alkaen klo 5 ip.”

Tästä kokouksesta voidaan katsoa Jytyn ja sen edeltäjien eli Kunnallisvirkamiesliitto KVL:n, silloisen Suomen Kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliiton toiminnan alkaneen.

Kokousedustajat tulivat Lahdesta, Jyväskylästä, Kokkolasta, Hangosta, Helsingistä, Kuopiosta, Hämeenlinnasta, Oulusta, Tampereelta, Vaasasta, Porista sekä Turusta. Virallisia perustajayhdistyksiä oli kuusi eli Lahti, Tampere, Turku, Pori, Kuopio ja Vaasa. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginkamreeri Asser Kalm ja sihteerinä kaupunginaktuaari Frans Ljungqvist Turusta.

Liiton toiminnan ensimmäinen vuosikokous pidettiin 15.–16.3.1919 Helsingissä. Kokouksessa olivat edustettuina Haminan, Hangon, Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Lappeenrannan, Oulun, Porin, Rauman, Tampereen, Turun ja Vaasan paikallisyhdistykset.

Liiton puheenjohtajat

Liiton puheenjohtajat: Liiton puheenjohtajina ovat toimineet vuosikymmenten saatossa vuonna 1919 fil.maisteri Harald Dalström, 1920–1938 professori Zachr. Castren, 1938–1943 oikeusneuvosmies Knut Furuhjelm, 1944–1945 fil. maisteri Alex Danielson, 1946–1949 kaup. insinööri Akseli Linnavuori, 1950–1966 vanh. oikeusneuvosmies Eero Rönkä, 1967–1972 valtiot. maisteri Urpo Ryönänkoski, 1973 kaupunginvouti Juhani Tuominen, 1973–1975 kunnallispormestari Henrik Boehm, 1976–1992 insinööri Taisto Mursula, 1993–2000 fil. tohtori Katriina Perkka-Jortikka, 2001–2006, yht. lisensiaatti Markku Jalonen, 2006–2009 oikeustiet. kandidaatti Merja Ailus, 2010-2020 hallintotiet. maisteri Maija Pihlajamäki, 2020- oik.maisteri, varatuomari Jonna Voima.

Lue lisää: Jyty: 100 vuotta hyvinvointiyhteiskuntaa rakentaen