Arvot

​​​

Jäsenlähtöinen, osaava palvelu

Jäsenen on helppo lähestyä meitä. Palvelumme on nopeaa, ystävällistä ja asiantuntevaa.

Yhteistyö

Panostamme avoimeen yhteistyöhön jäsenten, toimihenkilöiden ja sidosryhmien välillä.

Nykyaikaisuus

Uudistamme palveluitamme ja toimintatapojamme rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Tuotamme palvelut tehokkaasti ja taloudellisesti.

Oikeudenmukaisuus

Kohtelemme jäseniämme yhdenvertaisesti. Painotamme sukupuolten välistä ja alueellista tasa-arvoa.