Hallinto​

Liittohallitus: Liiton toimeenpanevana elimenä toimii 12-jäseninen liittohallitus, joka huolehtii mm. sopimus- ja neuvottelutoiminnasta liittovaltuuston päätösten mukaisesti. Hallitus hoitaa liiton omaisuutta sekä valvoo liiton taloudenhoitoa, järjestötoimintaa, viestintää ja koulutustoimintaa. Lisäksi hallitus tekee esitykset liittovaltuustolle. 
Hallituksen puheenjohtajana toimii asemansa perusteella liiton puheenjohtaja.

Liittovaltuusto:  Liittovaltuustossa on 43 jäsentä, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa myös useammin. Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja ohjaa vuosittaista toimintaa. Valtuusto päättää mm. sopimustoiminnasta ja sopimusten hyväksymisestä liittotasolla, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä järjestäytymisperiaatteista. Valtuusto valitsee liitolle päätoimisen puheenjohtajan nelivuotiskaudeksi.

Jytyn uusi liittohallitus ja -valtuusto aloittivat 24.11.2016 nelivuotisen toimintakautensa 2016-2020.