Hallinto

Liittohallitus: Liiton toimeenpanevana elimenä toimii 12-jäseninen liittohallitus, joka huolehtii mm. sopimus- ja neuvottelutoiminnasta liittovaltuuston päätösten mukaisesti. Hallitus hoitaa liiton omaisuutta sekä valvoo liiton taloudenhoitoa, järjestötoimintaa, viestintää ja koulutustoimintaa. Lisäksi hallitus tekee esitykset liittovaltuustolle. 
Hallituksen puheenjohtajana toimii asemansa perusteella liiton puheenjohtaja.

Liittovaltuusto:  Liittovaltuustossa on 37 jäsentä, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa myös useammin. Liittovaltuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa ja ohjaa vuosittaista toimintaa. Valtuusto päättää mm. sopimustoiminnasta ja sopimusten hyväksymisestä liittotasolla, toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä järjestäytymisperiaatteista. Valtuusto valitsee liitolle päätoimisen puheenjohtajan nelivuotiskaudeksi.

Ammattiliitto Jytyn uuden liittovaltuuston järjestäytymiskokous pidettiin 23.11.2020, jolloin valtuusto valitsi keskuudestaan valtuustolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuston kokouksessa valittiin myös liittohallitus sekä koko liiton puheenjohtaja, joka on samalla myös hallituksen puheenjohtaja.