PHT:n hyvinvointijaksot 2019

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry haluaa kannustaa mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoiminnan pariin; Innostaa arkiliikuntaan, muuttamaan elintapoja pysyvästi terveellisemmiksi, jotta jaksaisimme paremmin.

Haku talvella 2019 alkaville hyvinvointikursseille käynnistyi 15.10.

Aloita uusi vuosi uusin kujein ja aloita matka kohti pysyvää hyvinvointia keväällä 2019!

Tammi-maaliskuussa alkavien Pysyvään muutokseen -hyvinvointikurssien lähijaksoja tullaan järjestämään myös viikonloppuisin. Näin työssäkäyvien on yhä helpompaa löytää kurssitarjonnasta itselle sopivat kokonaisuudet. Psykologiaan perustuvaa hyvinvointikonseptia noudattavat kurssit koostuvat kolmesta erimittaisesta lähijaksosta, joiden ajankohtiin tulee sitoutua jo hakuvaiheessa.

Perheiden hyvinvointijaksoja on vuoden alusta järjestämässä uusi kohde, Sokos Hotel Bomba Nurmeksessa. Perhejaksoja toteutetaan koulujen lomaviikoilla liikunnallisissa ja luonnonläheisissä kohteissa ympäri Suomen.

AIKUISILLE: 1. askel pysyvään muutokseen - hyvinvointijaksot 2019  (haku alkanut 15.10.2018)

PHT ry on uudistanut aikuisten 1.askel-hyvinvointitoiminnan. Pysyvään muutokseen-hyvinvointijakso on tarkoitettu kaikille työikäisille, myös palkkasuhteessa oleville. Pysyvään muutokseen-jaksot panostavat työikäisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Jaksoilla käytetään arvo- ja hyväksyntäpohjaista lähestymistapaa, jonka ytimessä on tukea osallistujaa itse löytämään oman hyvinvointinsa avaimet.

Suuntautumisvaihtoehtoja on kaksi: LIIKE ja MIELI, joissa painottuu liikkuminen sekä mielen taitojen harjoittaminen. Jaksolla opitaan tietoisuustaitojen käyttämistä niin liikunnassa, syömistottumuksissa sekä muussa elämänhallinnassa. Osallistuja oppii tekemään itselleen merkityksellisiä valintoja ja menee kohti oman näköistä hyvää elämää.

Jaksokokonaisuus on kolmivaiheinen 3 vrk + 2vrk + 2vrk, jolloin osallistuja ehtii viedä muutoksia arkeen pysyvästi. Oivallusten viemistä parempaan arkeen ehditään harjoitella ja ryhmän kanssa pääsee peilaamaan kokemuksia. Osallistujan psykologinen joustavuus kasvaa, mikä auttaa löytämään uudenlaisen suhtautumistavan omaan elämäntilanteeseensa ja tukee näin kokonaisvaltaista hyvinvointia.

- Hinnat, aikataulut ja lisätiedot aikuisille 2019 (pht.fi)
- Haettavissa olevat 1. askel pysyvään muutokseen aikuisille -hyvinvointijaksot 2019 (pht.fi)

LAPSIPERHEILLE: 1. askel perheille -hyvinvointijaksot 2019 (haku alkanut 15.10.2018)

Erilaiset lajikokeilut, elämykset, pelit ja leikit ovat innostaneet liikkumista täysin harrastamattomatkin lapsia liikkumaan. Suuria onnistumisia on koettu, koko perhe on löytänyt yhteisen liikunnallisen harrastuksen ja säännöllisen liikkumisen osaksi jokapäiväistä arkea.

Elämäntilanteet vaihtelevat, arki voi olla taloudellisesti tiukkaa, kiire henkisesti kuormittavaa. Elintavat ovat muuttuneet epäterveellisiksi. Niiden muuttamiseksi tarvitaan kannustusta. Työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on haasteellista ja yhteistä aikaa arjessa on vähän. Aikaa ja mahdollisuuksia liikunnalle, yhteisille harrastuksille ja ruokailuhetkille on harvoin.

PHT haluaa edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja arjessa jaksamista. Tarjoamme yhdessäoloa perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävillä 1.askel-hyvinvointijaksolla. Haettavien jaksojen ohjelmasisältöihin ja ajankohtiin tutustumalla löydät perheellesi mieluisimmat vaihtoehdot.

• 10–15 perhettä osallistuu kullekin jaksolle
• Majoitus perhehuoneessa täysihoidolla + ohjelma
• Ohjelma liikunnallinen, virikkeellinen, elämyksellinen terveisiin elintapoihin kannustava

- Hinnat, aikataulut ja lisätiedot lapsiperheille 2019 (pht.fi)

- Haettavissa olevat 1. askel perheille -hyvinvointijaksot 2019 (pht.fi)

Hakuohjeet

Lue hakuohjeet hakemuksen täyttämisestä, valinnasta, omavastuuosuuden maksamisesta ja valintakriteereistä.

Lue lisää: Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry (www.pht.fi)


Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry valitsee tuensaajat. Valinnat tehdään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein (laki raha-automaattiavustuksista § 15.

PHT:n toiminta on veikkausvaroin tuettua.
Ammattiliiton jäsenyys ei vaikuta tuen saantiin.