Tietoa palkkahallinnolle

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n jäsenmaksut peritään kaikilta Jytyn jäseniltä ennakonpidätyksen alaisesta palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen.

Jytyssä on käytössä yhdistysnumerot 021-766 ja vain yksi liittotunnus 651.

Perityt jäsenmaksut tilitetään, Jytyn jäsenmaksutilille FI07 1555 3000 1003 22, kuukausittain aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä.

Yhdistysten jäsenmaksuprosentit löytyvät oheisista tiedostoista alta.

Jäsenmaksuselvitykset

Jäsenmaksuselvityksissä käytetään vain liittotunnusta 651 (yhdistykset 021–766).

Jäsenkohtaiset selvitykset perityistä jäsenmaksuista pyydämme lähettämään kuukausittain tai neljännesvuosittain.

Toivomme, että lähetätte jäsenmaksujen selvitystiedot ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos toimitatte selvitystiedot paperilistauksena, lähettäkää ne sähköpostilla: jasenmaksut@jytyliitto.fi tai osoitteella: Jyty ry/Jäsenmaksut, Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki.

Suosittelemme, että luottamuksellista tietoa sisältävät sähköpostiviestit lähetetään tästä linkistä Turvapostilla.