Jäsenvakuutukset

Ammattiliitto Jyty on ottanut jäsentensä turvaksi erittäin kattavan vakuutusturvan vakuutusyhtiö Ifistä. Jytyn jäsenenä sinulla on tapaturmavakuutus, matkustajavakuutus ja ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Lisäksi saat Ifiltä muita rahanarvoisia etuja perheesi vakuutusturvan parantamiseksi. Liiton jäsenkortti toimii vakuutuskorttinasi, johon on painettu vakuutuksen numero ja tiedot. Lue liiton jäsenten vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

VAPAA-AJAN TAPATURMA- JA MATKUSTAJAVAKUUTUS

Vakuutettuina ovat liiton kaikki alle 68-vuotiaat työvoimajäsenet ja toimihenkilöt, jotka asuvat vakinaisesti kalenterivuosittain yli kuusi kuukautta Suomessa ja joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa, ja jotka kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutusturva on voimassa sen vuoden loppuun, jolloin vakuutettu täyttää 68 vuotta tai jää eläkkeelle.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuneita tapaturmia, mikäli niitä ei korvata johonkin lakiin perustuen. Tapaturmavamman hoitokulukorvaus on enintään 6 788 euroa tapaturmaa kohti. Omavastuu on 50 euroa. Korvaus pysyvästä haitasta on enintään 31 875 euroa tapaturmaa kohti.

Matkustajavakuutus on voimassa enintään 45 vuorokautta kunkin yksittäisen vapaa-ajan koti- tai ulkomaanmatkan alkamisesta. Vakuutetun vanhempansa ja isovanhempansa mukana samalla matkalla matkustavat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset sisältyvät vakuutukseen. Matkustajaturvasta korvataan myös matkan peruuntumis- ja keskeytyskuluja sekä matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja. Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

AMMATILLINEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUS

Jäsenetuihisi kuuluu ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus vahinkovakuutusyhtiö Ifissä. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet omassa työ- ja virkasuhteessaan sekä myös opiskelijajäsenet työharjoitteluun liittyvissä asioissa. Ammatillinen vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa, kun jäsenyys on vahinkotapahtuman sattuessa kestänyt vähintään kuusi kuukautta.

Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka ammatissasi virheellä tai laiminlyönnillä aiheutat työnantajallesi, työtoverillesi tai sivulliselle henkilölle ja josta lain mukaan olet korvausvastuussa. Vastuuvakuutuksen korvauksen enimmäismäärä henkilö- ja esinevahingoissa on 60 000 euroa. Omavastuu on 100 euroa.

Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaisesti asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- ja virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa.

Oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärä on 10 000 euroa niissä tapauksissa, joissa jäsen päättää viedä asiaa eteenpäin ilman liiton juristin suositusta. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 200 euroa.

Mikäli jäsenen asiaa on ensin yritetty selvittää liiton juristin avustuksella ja liiton juristi suosittaa ulkopuolisen asiamiehen käyttöä, on vakuutuksen enimmäiskorvausmäärä 20 000 euroa. Omavastuu vahinkotapahtumaa kohti on 200 euroa.

Jos liiton edunvalvontaosastolla katsotaan, että kyse on liiton jäsenten kannalta periaatteellisesti tärkeästä asiasta, liitto maksaa kulut oikeusturvavakuutuksen omavastuun osalta ja siltä osin kuin ne ylittävät oikeusturvavakuutuksen enimmäiskorvausmäärän.

Ole yhteydessä Jytyn lakimieheen ennen kuin haet vastuuvakuutukseen tai oikeusturvavakuutukseen liittyvää päätöstä. Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Pohjoismaissa. Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty

KUINKA HAET KORVAUSTA?

Jytyn jäsenenä olet vakuutettu vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturmavakuutuksella. Ifin Omat sivut -verkkopalvelussa osoitteessa omatsivut.if.fi/ teet korvaushakemuksen muutamassa minuutissa.

Näin haet korvausta helposti

  1. Kirjaudu pankkitunnuksillasi Ifin Omille sivuille osoitteessa if.fi/omatsivut
  2. Valitse sivun yläreunasta Omat vahingot. Omat vahingot -sivulla näet kaikki vahinkoihin liittyvät asiakirjat.
  3. Valitse vahinkoilmoitus, jonka haluat täyttää. Jos esimerkiksi ilmoitat sattuneesta tapaturmasta, niin valitse valikosta "Minä ja perheenjäseneni" vahinkoilmoituspohja nimeltä "Tapaturma: Ilmoita uudesta vahingosta tai täydennä kuluja aikaisemmin ilmoittamaasi vahinkoon".
  4. Täytä ilmoitus ja klikkaa lopuksi lähetä.

Useissa tapauksissa saat korvauspäätöksen heti. Muissa tapauksissa If ottaa sinuun yhteyttä.
Kuitteja tai tositteita ei tarvitse liittää vahinkoilmoitukseen, vaan If pyytää niitä tarvittaessa. Lisätietoja vahinkoasioista saat osoitteesta if.fi/henkilövahingot.

Kaikki vakuutusasiat yhdestä numerosta – myös viikonloppuisin

Voit myös soittaa Ifiin ja hoitaa vahinkoilmoituksen puhelimitse. Voit hoitaa sekä vakuutus- että korvausasiasi numerossa 010 19 19 19, ma–pe klo 8–20, la–su klo 10–16.

Lue lisää Jytyn vakuutusturvasta ja tarkat vakuutusehdot Ifin nettisivuilta: www.if.fi/jyty