Jäsenyys

Ammattiliitto Jyty solmii työ- ja virkaehtosopimuksia kunta-alalla, yksityisaloilla sekä kirkon sektorilla. Neuvottelemme työehdoista, kuten palkoista, työajoista ja lomista sekä luomme turvaverkon yksittäiselle työntekijälle. Jyty neuvottelee jäsentensä puolesta kaikkiaan 18 työehtosopimuksesta. Jäsenmäärältään suurin sopimus on kunnallinen yleinen työ- ja virkaehtosopimus KVTES. Palkansaajia kannustetaan järjestäytymään siihen ammattiliittoon, joka neuvottelee työpaikalla noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Työsuhdeneuvonta ja lainopilliset palvelut

Jyty antaa kaikille jäsenilleen työsuhdeneuvontaa, lainopillisia palveluja ja oikeusapua työelämän ja työsuhteiden ongelmakysymyksissä. Ota ensin yhteys oman työpaikkasi Jytyn luottamusmieheen. Jos työpaikallasi ei ole luottamusmiestä, ole yhteydessä oman alueesi alueasiamieheen. Tarvittaessa ota yhteys keskustoimistoon, jossa asian käsittelee edunvalvontaosaston asia- tai lakimies.

Luottamusmies sinua varten

Jytyn luottamusmies on työelämän asiantuntija, joka toimii sinun ja liiton edustajana työpaikallasi. Luottamusmiehen tehtävänä on mm. huolehtia, että työnantaja noudattaa sovittuja sopimuksia ja työsuhteen ehtoja. Luottamusmies on Jytyyn kuuluvien työntekijöiden suoraan vaaleilla valitsema henkilö, joka toimii vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustajana. Järjestäytymättömillä työntekijöillä ei ole edustajaa työpaikan sopimus- ja neuvottelutoiminnassa tai edustuksellisessa yhteistoiminnassa.

Turva työttömyys- ja lomautustilanteissa

Ammattiliitto Jytyn jäsenenä olet vakuutettu Työttömyyskassa Aariassa. Työttömäksi tai lomautetuksi joutuessasi olet oikeutettu ansioon sidottuun päivärahaan jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttyessä. Työttömyyskassa neuvoo sinua työttömyysetuuden, vuorottelukorvauksen ja koulutuksen aikaisten etuuksien hakemisessa. Vaihtaessasi ammattiliittoa ja työttömyyskassaa, pidä huoli siitä, että työttömyyskassan jäsenyys pysyy katkeamattomana. Näin säilytät edellisessä kassassa kertyneen jäsenyys- ja työssäolohistorian. Lue lisää työttömyyskassan nettisivuilta www.aariakassa.fi.

Lue lisää: Jytyn jäsenedut