Ylityökielto energia-alan toimihenkilöille

30.1.2018

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry asetti energia-alan toimihenkilösopimuksen piirissä työskenteleville jäsenille ylityökiellon 1.2.2018 kello 06:00 alkaen.

Jyty on päättänyt ylityökiellosta energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen piirissä 1.2.2018 klo 06.00 alkaen toistaiseksi. Ylityökielto koskee kaikkia Jytyn jäseniä toimihenkilötehtävissä kaikissa Energiateollisuus ry:n em. työehtosopimuksen piirissä olevissa jäsenyhteisöissä. Ylityökiellosta ovat ilmoittaneet myös Ammattiliitto Pro, Suomen Konepäällystöliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Tekniikka ja terveys KTN ja ylityökiellolla tavoitellaan neuvotteluiden vauhdittamista. Nykyinen sopimus päättyy 31.1.2018.

Ylityökiellon aikana kieltäydytään tekemästä säännöllisen työajan ylittävää työtä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa, liukumia ei kerrytetä. Lisä- tai ylityötä ei saa tehdä. Jos varallaolon aikana tehty työ on lisä- tai ylityötä, sitä ei tehdä. Jos varallaolosta on jo aikaisemmin sovittu, työntekijän tai luottamusmiehen pitää ilmoittaa työnantajalle, että liiton päätösten mukaisesti varallaoloon liittyviä tehtäviä ei voida suorittaa ylityönä. Päivystystyö hoidetaan vastaanottamalla puhelut ja vikailmoitukset, mutta korjaustyöhön ryhdytään säännöllisen työajan alkaessa, kun seuraava työvuoro saapuu työpaikalle. Vuoroluetteloita ei tule muuttaa paikallisesti sopimalla työntekijän tai luottamusmiehen välillä tästä päivästä lähtien.

Hätätyö jää ylityökiellon ulkopuolelle. Hätätyöllä ei kuitenkaan saa kiertää ylityökieltoa eli hätätyönä suoritetaan vain hätätyöksi määritellyt kiireelliset tehtävät, eikä työhön jäädä sellaisten töiden vuoksi, jotka eivät täytä hätätyön määrittelyä. Ne palataan tekemään normaalilla työajalla.

Hätätyö on työtä, johon työnantaja voi määrätä työntekijän ilman työntekijän suostumusta. Työnantaja voi teettää hätätyötä vain, jos ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut tai vakavasti uhkaa aiheuttaa keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tavalla, joka vaarantaa hengen, terveyden tai omaisuuden, eikä työtä voi siirtää myöhemmin suoritettavaksi.

Ylityökielto on laillinen toimenpide 1.2.2018 alkaen, kun sopimukseton tila alkaa. Ylityökielto ei koske ylempiä toimihenkilöitä.

Lisätiedot: Veli Vähämäki (veli.vahamaki@jytyliitto.fi), työmarkkina-asiamies ja Arto Vallivaara (arto.vallivaara@jytyliitto.fi), työmarkkina-asiamies