Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelualojen kiky-ratkaisut vielä auki

2.6.2016

Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla on neuvoteltu kilpailukykysopimuksen liittokohtaisesta ratkaisusta. Yleisellä tasolla yksimielisyys on löytynyt mm. viikoittaisen työajan pidentämisestä sekä selviytymislausekkeesta, sosiaalipalvelualan osalta myös työaikapankista. Yksityisen sosiaalipalvelualan ja Unionin neuvottelemassa Terveyspalvelualan työehtosopimuksissa luottamusmiesten aseman parantaminen on edellytys neuvottelutuloksen syntymiselle. Kyseessä on mm. luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen koulutusmahdollisuuksien parantamisesta ja ajankäytöstä.

Kerromme sopimusneuvottelujen tilanteesta lisää heti, kun uutta tiedotettavaa ilmenee.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi