Yksityisen sosiaalipalvelualan ja terveyspalvelualan neuvottelutiedote 16.1.

16.1.2018

Kummallakin sopimusalalla ovat neuvottelut alkaneet ja tammikuulle on sovittuna useita neuvotteluaikoja. Näiden sopimusten päättymispäivä on 31.1.2018. Tavoitteena on saada uudet työehtosopimukset voimaan 1.2.2018. Sekä työntekijäosapuolet että työnantajaliitot ovat antaneet toisilleen sopimustavoitteet kirjallisesti. Neuvotteluosapuolilla on tiedossa sopimusaloilla neuvottelujen kohteena olevat asiat.

Palkankorotusten yleiseksi linjaksi on muodostunut 3.2 %:n korotukset kahden vuoden sopimuksissa. Jytyn tavoitteena on saada yleisen linjan mukaiset palkankorotukset. Lisäksi neuvotellaan mm. palkankorotusten jakautumisesta erilasiin eriin. Työehtosopimuksien tekstipuolella on Jytyllä tavoitteita. Nämä poikkeavat toisistaan kyseisillä sopimusaloilla johtuen sopimuksien määräysten erilaisuudesta.

Neuvottupöydissä tämän hetken tilanne on haastava. Neuvottelut jatkuvat kuitenkin rakentavassa ja hyvässä yhteishengessä.

Lisätietoja neuvottelijalta: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies