Yksityisen opetusalan työriitaan sovinto – lakko peruuntuu

2.3.2018

Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet sovittelija Jukka Ahtelan tänään perjantaina 2.3. tekemän sovintoehdotuksen. Näin kaikki yksityiselle opetusalalle ja ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin ilmoitetut työtaistelut peruuntuvat. Jytyn ja JHL:n jäseniä koskeva vuoronvaihto- ja ylityökielto päättyy välittömästi.

Sovittelun kautta syntynyt ratkaisu pitää sisällään yhteensä kolmen prosentin palkantarkistukset; kaksi yleiskorotusta, 1,2 % (1.5.2018) ja 1,1 % (1.5.2019) ja kaksi paikallisesti jaettavaa järjestelyerää, 0,3 % (1.5.2018) ja 0,4 % (1.5.2019).

Sopimuskausi jatkuu 31.3.2021 asti. Viimeinen vuosi on ns. optiovuosi, jonka palkantarkistuksista ei vielä neuvoteltu mutta mikäli alkuvuonna 2020 käytävissä keskusteluissa ei asiasta päästä sopuun, voidaan sopimus irtisanoa päättymään jo 31.3.2020.

Muissa työehdoissa merkittävä parannus on vuosiloman siirtämistä työkyvyttömyystilanteessa koskeva kirjaus. Jatkossa yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ei edellytetä omavastuupäiviä ennen loman siirto-oikeuden muodostumista. Lisäksi tuntipalkkaisten työntekijöiden vuosiloma-ajan palkan alikompensointi poistuu, ja adoptiovanhempi saa oikeuden 72 arkipäivän pituiseen palkalliseen vanhempainvapaaseen. Henkilöstön edustajien korvaukset nousevat 4 %.

Työtaisteluilmoitukset ja sitä kautta työriidan sovittelu jäivät ainoaksi vaihtoehdoksi edetä, kun Sivistystyönantajat viikkokausia kestäneiden neuvotteluiden ajan jatkuvasti esitti sekä työsuhteen ehtoja heikentäviä tekstikirjauksia että merkittävästi alle yleisen linjan jääviä palkantarkistuksia.

Vaikka nyt hyväksytty sovintoehdotus ei täysin riitä täyttämään ns. yleistä linjaa, joka on ollut 3,2 % kahden vuoden aikana, ovat palkantarkistukset merkittävästi paremmat kuin mitä Sivistystyönantajat neuvotteluissa tarjosi.

Palkantarkistusten yleiskorotuspainotteisuus on jäsenistön kannalta erittäin hyvä asia. Jokainen opetusalalla työskentelevä saa varmuudella ainakin 2,3 % palkankorotuksen seuraavien kahden vuoden aikana, minkä lisäksi järjestelyerien kautta maksuun tulee lisäkorotuksia. Lisäksi etenemiset muissa työehdoissa muodostivat kokonaisuudesta sellaisen, että se kannatti hyväksyä.

Työantajapuolta sopimusneuvotteluissa edusti Sivistystyönantajat, joka on Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsen.

Henkilöstöjärjestöinä sopimusneuvotteluissa olivat Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Tiedotamme neuvottelutuloksen sisällöstä myöhemmin tarkemmin.

Lue lisää: Sovittelijan sovintoehdotus 2.3.2018

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies