Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työriidan sovittelu jatkuu 2.3.

28.2.2018

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työriitaa soviteltiin tiistaina 27.2. myöhään iltaan sovittelija Jukka Ahtelan johdolla. Sovittelua jatketaan 2.3. kello 7.00. Yksityistä opetusalaa uhkaa lakko 5.3.2018 mikäli työriitaan ei sitä ennen saada ratkaisua.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies