Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työriidan sovittelu alkoi

21.2.2018

Yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia uhkaavan työnseisauksen sovittelu alkoi tänään 21.2. sovittelija Jukka Ahtelan johdolla.

Henkilöstöä yksityisellä opetusalalla edustavat Jyty, JHL ja OAJ jättivät 18.2. lakkovaroituksen, kun neuvotteluissa ei viikkojenkaan yrittämisen jälkeen edetty.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies