Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelut

18.1.2018

Yksityisen opetusalan neuvotteluita on jatkettu jälleen tällä viikolla. Eilisessä palaverissa käytiin syvällisemmin läpi sekä työnantajaliiton että järjestöjen hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön liittyviä tavoitteita. Jytyn tärkein tavoite on tällä kierroksella yleisen linjan mukainen, yleiskorotuspainotteinen palkantarkistus.Myös tekstitavoitteita on, mutta maksavilla tekstimuutoksilla ei juurikaan haluta syödä palkankorotusvaraa.

Keskusteluja on ainakin toistaiseksi käyty hyvässä hengessä tilanteen haastavuudesta huolimatta. Neuvottelut jatkuvat tänään muun muassa ammatillisille aikuiskoulutuskeskuksille korvamerkityllä kokousajalla.

Lisätietoja
Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies