Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelut jatkuivat

10.1.2018

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten uudistamista koskevat neuvottelut jatkuivat tänään 10.1. Kokouksessa tarkennettiin sopimustavoitteita, jotka alustavasti esiteltiin jo viime vuoden puolella. Neuvotteluaikoja on sovittu useita tammikuun loppuun asti, jolloin sopimuskausi päättyy.

Lisätietoja:
Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies