Yksityiselle sosiaalipalvelualalle sovinto – lakot peruuntuvat

5.3.2018

Sopijaosapuolet ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Minna Helteen tänään 5.3. tekemän sovintoehdotuksen. Kaikki yksityiselle sosiaalipalvelualalle ilmoitetut työtaistelut peruuntuvat. Näin myös Jytyn- Pardian ja STHL neuvottelujärjestö ry:n ja muiden palkansaajajärjestöjen jäseniä koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Sopimuskausi alkaa 1.2.2018 ja päättyy 31.3.2020. Sovittelun kautta syntynyt ratkaisu pitää sisällään seuraavat korotukset: 1.4.2018 yleiskorotus 1,33 % ja 1.4.2019 yleiskorotus  1,34 %.  Lisäksi palkkaryhmien A-F 31.5.2018 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.6.2018  0,9 %:n suuruinen korotus ja 1.6.2019 tehdään 1,0 %n korotus samalla tavalla kuin 2018.  Vähimmäispalkkataulukkojen korotuksessa tehtäväkohtaiset lisät ja henkilökohtaiset pätevyyslisät säilyvät entisen suuruisina. Henkilöstön edustajien korvaukset korottuvat 5,5 % 1.4.2018 alkaen.

Sopimus sisältää vaihtelevaa työaikaa (0-sopimukset ja osa-aikaiset) koskevia määräyksiä. Vähimmäistyöaika tulee määritellä edeltäneen 12 kuukauden toteutuneen työajan keskimäärän mukaiseksi.  Samaten osa-aikaista työaikaa tekeville, joilla on lisätyötä, työaika määräytyy 12 kuukauden toteutuneen työajan perusteella. Sairasajan palkkaan saatiin myös kirjaus, jonka mukaan työvuoroluetteloon merkityiltä työvuoroilta tai muuten sovituilta työvuoroilta saa sairasajan palkan. Työvuoroluettelon päättymisen jälkeen palkka määräytyy työntekijän keskimääräisen työajan perusteella.

Muita keskeisiä tekstimuutoksia ja tarkennuksia tuli palkkasopimukseen sekä siirtymäsäännöksiin. Luottamusmiehen ansiokehityksestä on määräys, että ansiot eivät saa alentua tehtävän hoitamisen vuoksi, joten lisät tulee huomioida ansionmenetyksen korvaamisessa. Lomaraha maksetaan jatkossa heinäkuun palkanmaksun yhteydessä ellei sovita vähäisistä muutoksista. Merkittävä asia oli saada työryhmä, jossa alan palkkakehitystä verrataan muiden sopimusten piirissä oleviin samalla alalla toimiviin ja kurotaan jatkossa perusteettomia palkkakeroja umpeen. Tähän liittyy myös tulevissa palkkaratkaisuissa sitoutuminen vähimmäispalkkojen nostamiseen.   

Työtaisteluilmoitukset ja sitä kautta työriidan sovittelu jäivät ainoaksi vaihtoehdoksi edetä, kun useita viikkoja kestäneet neuvottelut Hyvinvointialan liiton kanssa eivät edenneet keskeisissä kiistakysymyksissä.

Sovintoesitys sisältää palkantarkistusten yleiskorotuspainotteisuuden sekä saavutettiin muita erittäin keskeisiä neuvottelutavoitteita. Paikallisia eriä ei tullut lainkaan, joka osaltaan takaa palkkakehitystä sopimuskaudella.

Työntekijäjärjestöjä edustivat Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö ry. Sopijaosapuolena työnantajan puolella oli Hyvinvointialan liitto ry.

Lue lisää:


Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies, paivi.salin@jytyliitto.fi