Yksityinen opetusala kohti sopimuksetonta tilaa

31.1.2018

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten TES-neuvottelut ovat tämän päivän osalta päättyneet. Nykyisten sopimusten voimassaolo päättyy kuun vaihteessa, joten ala ontorstaista 1.2. lähtien sopimuksettomassa tilassa. Neuvotteluja jatketaan vielä to 1.2., mutta muita neuvotteluaikoja ei ole sovittu.

Neuvottelujen suurimmat ongelmakohdat ovat palkankorotusten taso ja toisaalta työnantajan samaan aikaan vaatimat tekstiheikennykset. Palkansaajapuolen lähtökohtana on tälläkin alalla ollut ns. yleisen tason mukaiset palkankorotukset. Käytännössä tämä tarkoittaa 3,2 % korotuksia kahdelle vuodelle jaettuna. Tämän tason työnantaja on kuitenkin tyrmännyt.

Tilanne on Jytyn jäsenten osalta kohtuuton. Edellisellä neuvottelukierroksella sovittiin mm. kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksestä ilman palkankorotuksia. Nyt työnantajapuolen esittämä palkankorotustaso ei kata edes yleistä kuluttajahintojen nousua. Palkantarkistuksissa on tällä sopimuskierroksella noudatettu hyvin pitkälle yleistä linjaa, eikä tämän periaatteen rikkominen opetusalan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön osalta ole perusteltua.  

Lisätiedot: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies