Yksityinen opetusala ja ammatilliset aikuiskoulutukset kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle

1.6.2016

Neuvottelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta yksityisellä opetusalalla ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa ovat kariutuneet tänään 1.6.2016.

Vaikka neuvotteluissa tapahtui osin hyvääkin edistystä, yksimielisyyttä ei löytynyt kilpailukykysopimuksen edellyttämän vuosittaisen työajan 24 tunnin pidentämisestä. Suurimmaksi kynnyskysymykseksi muodostui opetushenkilöstön työajan lisäämisen tapa.

Sekä yksityisen opetusalan työehtosopimuksen että ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen voimassaolo jatkuu normaalisti sopimuskauden päättymiseen eli 31.1.2017 asti.

Kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle jättäytyminen tarkoittaa, että molemmilla sopimusaloilla käydään alkuvuonna 2017 liittokohtaiset työehtosopimusneuvottelut ns. puhtaalta pöydältä.

Lisätietoja johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkinalakimies Anniina Kannelsuo