Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat 16.1.

17.1.2018

Työterveyslaitoksen neuvottelut jatkuivat 16.1.2018. Neuvotteluissa käytiin läpi sopimusosapuolten tavoitteita ja keskusteltiin palkkausjärjestelmän uudistuksesta ja sen aikataulutuksesta. Neuvottelut jatkuvat maanantaina 22.1.2018.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi