Työterveyslaitokselle neuvottelutulos

31.5.2016

​Työterveyslaitoksen työehtosopimukseen saatiin neuvottelutulos 30.5.2016. Neuvottelutulos on kilpailukykysopimuksen mukainen. Työajan pidentämiseksi 24 tunnilla on kolme vaihtoehtoa, joista työntekijät voivat valita sopivimman vaihtoehdon. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018.

Mikäli kilpailukykysopimusta ei synny, sopimus raukeaa.

Lisätietoja: työmarkkinalakimies Anne Sarvi, anne.sarvi@jytyliitto.fi