Työtaistelu satamissa

18.1.2018

Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Suomen Merimies-Unioni SMU ovat ilmoittaneet järjestävänsä 29.1. kl 6 alkaen työtaistelun viidessä eri satamassa (Oulu, Kokkola, Rauma, Naantali ja Turku). Satamat ovat AVAINTA:n jäsenyhteisöjä ja niissä sovelletaan AVAINTES:ta. AKT ja SMU eivät ole AVAINTES:n sopijaosapuolia, ja em. liitoilla on satamissa vain yhteensä 25-40 jäsentä. Suurin osa henkilöstöstä kuuluu AVAINTES:n sopijaosapuolina oleviin järjestöihin (mukaan lukien Jyty).

Työtaistelu ei koske Jytyn jäseniä eikä muitakaan AVAINTES:n sopijaosapuolina oleviin liittoihin järjestäytyneitä työntekijöitä. AVAINTES:n sopimuskausi päättyy 31.1.2018, ja sopijaosapuolten kesken käydään parhaillaan normaalisti neuvotteluita sopimuksen uudistamisesta.

AVAINTES on Jytyn suurin yksityisen sektorin työehtosopimus ja sisältää mm. pitkät, maksimissaan yli seitsemän viikon vuosilomat. Sopimusta sovelletaan satamien henkilöstöön järjestäytymisestä riippumatta.

Lue lisää AVAINTA ry:n tiedotteesta:  Työtaistelu uhkaa viittä satamaa (www.avainta.fi)

Lisätietoja Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies