Työajan pidennys kuntasektorin perhepäivähoitajilla

31.5.2016

Kilpailukykysopimuksen edellyttämä vuosittaisen työajan pidennys 24 tunnilla toteutetaan KVTES:ssa lisäämällä säännölliseen viikkotyöaikaan 30 minuuttia. Koska omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien säännöllinen työaika on jo entuudestaan maksimimittainen eli 40 tuntia viikossa, ei edellä mainittu toteuttamistapa ollut mahdollinen KVTES:n perhepäivähoitajia koskevassa liitteessä 12.

Tästä johtuen kilpailukykysopimuksen edellyttämä työajan pidennys toteutetaan omassa kodissa työskentelevien perhepäivähoitajien osalta muuttamalla arkipyhälyhennyksen arvoa. Yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus laskee nykyisestä 8 tunnista 5 tuntiin 20 minuuttiin. Arkipyhäjakson työaika on siis per arkipyhä 2 tuntia 40 minuuttia pidempi kuin aikaisemmin. Keskeytyneellä jaksolla ylityörajaan lisätään samainen 2 tuntia 40 minuuttia per arkipyhä.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi  ja työmarkkina-asiamies Heikki Wilén, heikki.wilen@jytyliitto.fi