Terveyspalvelualan Unionin neuvottelutilanne Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta

6.6.2016

Terveyspalvelualan yleissitovasta työehtosopimuksesta on syntynyt perjantaina neuvottelutulos Terveyspalvelualan liiton ja TSN:n välillä. Työajan pidennys (24 tuntia/v) toteutetaan pidentämällä viikoittaista työaikaa 30 minuutilla. Lisäksi on sovittu mm. paikalliseen neuvottelutoimintaan liittyvistä asioista. Tätä sopimusta sovelletaan niihin jäseniimme, jotka eivät ole Unionin sopimuksen piirissä.

Terveyspalvelualan Unioni, jossa Jyty on neuvotteluosapuolena, ei ole päässyt sopimukseen työehtosopimuksestaan. On kuitenkin mahdollista edelleenkin sopia alakohtaisesti kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtosopimuksia.

Unionin työehtosopimuksen soveltaminen

Unionin työehtosopimusta sovelletaan niillä työpaikoilla, joissa työnantajan palveluksessa on terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä enemmän kuin 1/3 Unionin jäsenliittojen jäseniä. Tällä hetkellä voimassa oleva yleissitova työehtosopimus ja Unionin työehtosopimus ovat sisällöltään identtiset.

Miksi Unioni ei ole sopinut?

Kilpailukykysopimuksessa edellytetään, että työehtosopimuksissa sovitaan paikallisen sopimisen edistämisestä ja parannetaan samassa yhteydessä henkilöstön edustajien toimintaedellytyksiä. Tässä tarkoituksessa annettiin alakohtaisesti neuvoteltavaksi seuraavat asiat:

  • Selviytymislauseke työnantajan toiminnan ja työpaikkojen turvaamiseksi työehtojen sopeuttamisen avulla, kun työnantaja joutuu taloudellisiin vaikeuksiin, jotka johtaisivat työvoiman käytön vähentämiseen. Ns. kriisilauseke irtisanomisten uhatessa.
  • Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisäämistä vastaavasti
  • Paikallisen sopimuksen voimaantulo ilman liittotason hyväksyntää
  • Mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankkijärjestelmä.

Unionin hallitus katsoi, että sen ei ole mahdollista sopia paikallisen sopimisen laajasta lisäämisestä, ellei Unioni samalla saa oikeutta valita työpaikoille luottamusmiehiä. Unionin luottamusmiesoikeudet on nyt rajattu niille työpaikoille, joissa sovelletaan edellä kerrotulla jäsenmääräperusteella Unionin työehtosopimusta. Työnantajaliitto ei ollut halukas parantamaan luottamusmiesten toimintaedellytyksiä eli antamaan Unionille oikeutta valita luottamusmies kaikkiin jäsenyrityksiinsä/yhteisöihinsä.

Todettakoon, että niissä työpaikoissa, joissa sopimustamme noudatetaan, Unionilla on luottamusmiehiä ja myös heidän toimintaedellytyksiään halutaan parantaa.

Hallituksen toimet:

Maan hallitus tarkistaa kilpailukykysopimuksen kattavuuden budjettiriihessä elokuussa. Hallituksen lupaus verohelpotusten määrästä on porrastettu sen perusteella, mikä kilpailukykysopimuksen kattavuus on tuolloin budjettiriihen aikaan. Tässä on edelleen kannustinta ja porkkanaa niille neuvotteluosapuolille, jotka eivät vielä ole päässeet sopimukseen kilpailukykysopimuksesta.

Terveyspalvelualan tilanteesta tiedotetaan lisää, jos neuvottelurintamalla tapahtuu jotain uutta.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi