Terveyspalvelualan Unioni ja Terveyspalvelualan Liitto eivät päässeet sopuun kilpailukykysopimuksesta

31.5.2016

Terveyspalvelualan Unionin hallitus totesi tiistaina 31. toukokuuta, että Unionin ja Terveyspalvelualan Liiton välisestä työehtosopimuksesta ei päästy kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun.

Terveyspalvelualalla työskentelevien Unionin jäsenten palvelussuhteiden ehtojen turvaaminen kilpailukykysopimuksessa tavoitellun paikallisen sopimisen lisäämisen myötä olisi vaatinut luottamusmiesten aseman vahvistamista.  Unioni on pettynyt, että työnantajaliitto ei suostunut neuvottelemaan kilpailukykysopimuksen hengen mukaisesti luottamusmiehen aseman edistämisestä.

Sopimus olisi käytännössä johtanut sellaisiin tilanteisiin, jossa olisi sitouduttu laajaan paikalliseen sopimiseen, vaikkei Unionilla olisi ollut oikeutta valita luottamusmiestä edustamaan työntekijöitä.

Koska kilpailukykysopimuksen mukaiseen ratkaisuun ei neuvotteluissa päästy, eivät kilpailukykysopimuksen mukainen työajan pidennys eikä paikallisen sopimisen lisääminen, esim. selviytymissopimusten tekeminen, koske Terveyspalvelualan Unionin sopimuksen piirissä olevia jäseniä. Terveyspalvelualan työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka, jonka jatkosta neuvotellaan ns. normaalissa järjestyksessä myöhemmin.

Lisätietoja antavat:

työmarkkinalakimies Tuomas Hyytinen, Talentia ry
tuomas.hyytinen@talentia.fi, puh. 09 3158 6041

työmarkkina-asiamies Päivi Salin, Jyty ry
paivi.salin@jytyliitto.fi, puh. 0400 342 860

Terveyspalvelualan Unioni ry 

Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöjä ovat Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL, Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL ja Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat TAJA ry.

Unioni neuvottelee Terveyspalvelualan työehtosopimuksesta yhdessä työnantajia edustavan Terveyspalvelualan Liiton kanssa. Unionin työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin ja työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä.