Terveyspalvelualalle sopimusratkaisu, jossa laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa

14.6.2017

Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointialan liitto ovat käyneet neuvotteluja kevään ajan laajentaakseen Unionin luottamusmiesvalintaoikeutta ja samalla on neuvoteltu jäsenmaksuperinnän laajentamisista. Työryhmä saavutti 2.6.2017 neuvottelutuloksen, jonka jälkeen Unionin jäsenliittojen hallinnot ovat ne hyväksyneet. Sopimusratkaisulla laajennetaan sopimuksen soveltamisalaa ja parannetaan luottamusmiesten asemaa. Lisäksi varmistettiin jäsenten jäsenmaksuperintä suoraan palkasta myös tulevaisuudessa.

Soveltamisalaan tulee muutos 1.2.2018 alkaen. Terveyspalvelualan Unionin jäsenjärjestöihin kuuluviin työntekijöihin on sovellettava seuraavin ehdoin Terveyspalvelualan Unionin ja Hyvinvointialan liiton yhteistä työehtosopimusta ja samalla syntyy oikeus luottamusmiehen valintaan:

  • Kun työnantajan palveluksessa olevista työntekijöistä kuuluu yli 23 % (ennen vähintään 33,33 %) Unionin jäsenjärjestöihin ja palveluksessa on vähintään viisi Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.
  • Lisäksi tätä työehtosopimusta sovelletaan niiden Hyvinvointialan Liiton jäsentyönantajien osalta, joiden palveluksessa terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on vähintään 80 Unionin jäsenjärjestöihin kuuluvaa työntekijää.
  • Soveltamisrajan täyttyminen selvitetään paikallisesti työnantajan suorittaman jäsenmaksuperinnän tai muun työnantajalle esitetyn luotettavan selvityksen perusteella. Selvitys tehdään työnantajan tai työntekijöiden aloitteesta ennen luottamusmiesten toimikautta edeltäviä vaaleja tai muulloin paikallisesti sovittaessa.
  • Paikallisesti sopien työehtosopimusta on mahdollista soveltaa myös muiden Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajien osalta.


Hyvinvointialan liiton jäsentyönantajan tulee työntekijän pyytäessä periä Unionin jäsenjärjestöön kuuluvan työntekijän ay-jäsenmaksu suoraan palkasta riippumatta siitä, onko tätä työehtosopimusta muutoin velvollisuus noudattaa soveltamisalarajauksen perusteella.

Lisätietoja:

Päivi Salin, asiamies