Suomen riistakeskuksen työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos

30.1.2018

Riistakeskuksen koko henkilöstöä koskevassa työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 30.1.2018. Sopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.1.2021. Optiovuoden palkan korotuksista neuvotellaan 30.11.2019 mennessä.

Työehtosopimus voidaan irtisanoa päättymään 31.1.2020, jos neuvottelutulosta ei synny. Viimeisen sopimusvuoden palkan korotuksista neuvotellaan 30.11.2019 mennessä.

Palkkoja korotetaan 1.4.2018 1.6 % ja se jakaantuu seuraavasti: Yleiskorotuksena 1.2 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta 0.4 %.

Palkkoja korotetaan 1.5.2019 1.6 % ja se jakaantuu seuraavasti: Yleiskorotuksena 1.0 % ja yrityskohtainen erä samasta ajankohdasta 0.6 %.

Mikäli yrityskohtaisia eriä ei ole kohdennettu ja selvitystä ei ole annettu luottamusmiehille, korotukset maksetaan takautuvasti yleiskorotuksena.

Työehtosopimuksen muutamiin teksteihin tehtiin tarkennuksia.

Jytyn liittohallitus käsittelee  saavutettua neuvottelutulosta seuraavassa kokouksessaan.

Lue lisää: Neuvottelutulos Suomen riistakeskusta koskevasta työehtosopimuksesta 2018-2021 (pdf)

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies