Sovintoesitys yksityiselle sosiaalipalvelualalle

5.3.2018

Valtakunnansovittelija Minna Helle on jättänyt yksityistä sosiaalipalvelualaa koskevaan työriitaan sovintoehdotuksen maanantaina 5.3. hieman klo 1.30 jälkeen. Osapuolet vastaavat sovintoehdotukseen maanantaina 5.3. klo 17.

Mikäli osapuolet hyväksyvät sovintoehdotuksen, peruuntuvat päiväkoteja ja muuta hoiva-alaa uhkaavat lakot. Mikäli toinen tai molemmat osapuolista hylkää sovintoehdotuksen, toteutuu ainakin yksityisiä päiväkoteja 7.-8.3. uhkaava työnseisaus.

Valtakunnansovittelija kehottaa osapuolia hyväksymään ehdotuksen. Ehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.

Työriidan osapuolia ovat työntekijäpuolella JHL ry, Jyty-Pardia-STHL neuvottelujärjestö ry, Talentia ry sekä TSN ry (Erto ry-SuPer ry-Tehy ry) ja työnantajapuolella Hyvinvointialan liitto ry.

Työntekijäjärjestöt ovat ilmoittaneet useista työnseisauksista. Ensimmäinen työnseisaus uhkaa yksityisiä päiväkoteja 7.-8.3. Seuraavat työnseisaukset 12.-16.3., 19.-21.3. ja 26.-28.3. laajenevat koskemaan muutakin hoiva-alaa. Lisäksi JHL ry on ilmoittanut järjestävänsä raideliikenteeseen vaikuttavia tukilakkoja 7.3.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies