Sovintoesitys annettu yksityiselle opetusalalle ja ammatillisiin aikuiskoulutuskeskuksiin

2.3.2018

Sovittelija Jukka Ahtela on antanut perjantaina 2.3. sovintoesityksen yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia koskevassa työriidassa. Työmarkkinaosapuolet vastaavat sovintoesitykseen perjantaina 2.3. klo 14.00 mennessä.

Sovittelua on jatkettu aamusta kello 7.00 alkaen. Yksityistä opetusalaa ja ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia uhkaa lakkojen aalto maanantaina 5.3. alkaen, mikäli työriitaan ei sitä ennen saada ratkaisua.

Lisätietoja: Jonna Voima, johtava työmarkkinalakimies ja Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies