Sote muuttaa kunnan sopimusjärjestelmää

9.10.2017

Maakunta- ja soteuudistus tulevat muuttamaan nykyistä kunta-alan sopimusjärjestelmää. Uudistukseen liittyvä laki, joka koskee KT kuntatyönantajat –organisaatiota, on vielä hyväksymättä, mutta muutoksia lakiehdotukseen ei liene tulossa. Lain mukaan KT tulee toimimaan kolmen eri jaoksen sopijaosapuolena ja jaokset ovat kunta-, maakunta- ja yritysjaosto. Tämä  perustuu siihen, että kuntien henkilöstö tulee vuoden 2020 alussa olemaan kuntien, maakuntien tai maakunta- ja kuntakonsernien yhtiöiden palveluksessa. 

Kuntajaokseen tulee kuulumaan kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES ja opetusalan OVTES. Maakuntajaokseen tulee kuulumaan yleinen virka- ja työehtosopimus, sote-työehtosopimus ja lääkärisopimus. Yritysjaokseen tulee kuulumaan maakunta- ja kuntakonsernin yhtiöiden tms. sopimukset.

Edellä mainittu kolmen jaoksen rakenne muuttaa nykyistä sopimusjärjestelmää, vaikka sopijaosapuolet eli KT ja pääsopijajärjestöt pysyvätkin nykyisinä. Sopimusjärjestelmän tarkemmasta rakenteesta neuvottelut jatkuvat, varmaan vielä pitkään, koska tietoja henkilöstön määrästä ja mitä henkilöstöryhmiä tulee olemaan maakunnissa, sote-yhtiöissä, kunnissa ja muissa yhtiöissä ei vielä ole. Tietenkin on suuntaa antavia laskelmia näistä asioista ja tältä pohjalta kunnan pääneuvotteluryhmässä on keskusteltu, että pääneuvotteluryhmän asema jatkuu uudessakin järjestelmässä eli pääneuvotteluryhmässä neuvotellaan ja sovitaan kaikkien sopimusalojen yleisistä asioista, kuten korotusten suuruudesta. On tärkeätä, että kaikilla jaostoilla on yhteinen elin, jossa päätetään kaikille yhteisitä asioista. Nykyiset pääsopijajärjestöt ovat KT:n lisäksi mm. Kunta-alan unionin (uusi nimi Julkisen alan unioni JAU) eli Jyty ja JHL.

Vaikka Maakunnan yleinen virka- ja työehtosopimus tulee olemaan uusi, on selvää (uskallan näin todeta), että se pohjautuu nykyiseen KVTES:iin. Myös Maakunnan Sote-työehtosopimus pohjautuu KVTES:iin. AVAINTA-tes tulee olemaan myös pohjana kuntayritysten sopimuksissa.

(Lisätty 10.10 klo 7.53) Epäselvyyden välttämiseksi korostan, ettei TS:stä tai tuntipalkkaisten tes:stä olla luopumassa eikä siis liittämässä muuhun ves/tes:iin. Sopimusrakennetta koskevat neuvottelut siis jatkuvat tiiviinä

Kunnan talous- ja hallintohenkilöstöstä arviolta puolet tulee maakunta- ja soteuudistuksen johdosta vaihtamaan työnantajaa. Osa siirtyy maakuntaan ja osa maakunta- ja kuntakonsernien yhtiöihin. Maakunnissa joudutaan jo 30.11.2017 ilmoittamaan valtiolle suunnitelmat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmistä sekä peruspalveluiden tuottajista. Valtio on perustanut kesäkuun lopussa Maakuntien talous- ja henkilöstöpalvelut Hetlin ja maakunnilta halutaan myös ilmoitus, onko maakunta tulossa Hetlin asiakkaaksi. Aika monessa kunnassa on jo perustettu tai ollaan perustamassa talous- ja henkilöstöpalveluita hoitavia yrityksiä ja jotkut kunnat ovat hankkineet em. palvelut kuntaenemmistöisiltä yrityksiltä, kuten Taitoa Oy.stä tai KuntaPro Oy:stä. Vaikka yrityksiä perustetaan, iso osa talous- ja hallintohenkilöstöstä ei tule vaihtamaan työnantajaa, mutta muutoksia heidänkin työtehtävissä on siitä huolimatta tulossa.

Käynnissä olevat kunnan sopimusneuvottelut

Kunnan virka- ja työehtosopimukset päättyvät tammikuun lopussa. Neuvottelut nykyisistä sopimuksista eli mm. kunnan yleisestä KVTES:stä ja teknistä alaa koskevasta TS:stä ovat jääneet vielä taka-alalle, kun eniten neuvotteluaikaa on vienyt maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset kunta-alaan ja samalla tuleva sopimusrakenne. Sen sijaan yleisessä työaikatyöryhmässä on vilkkaampaa. Siellä valmistellaan KVTES:n työaikalukuun muutoksia, jotka koskevat yleistyöaikaa ja siihen tulevia keskeytyksiä. Muutokset johtuvat työtuomioistuimen tuomiosta, jonka mukaan yleistyöajassa keskeytys alentaa säännöllistä työaikaa. Keskeytys koskee kaikkia keskeytyksiä kuten sairaslomaa, vuosilomaa ja palkatonta vapaata. Tarkoitus on, että nämä muutokset tulevat voimaan jo vuoden alussa eli nykyisiin sopimuksiin. Jyty on ilmoittanut, että myös toimistotyöaikaan on tehtävä vastaavat muutokset kuin yleistyöaikaan. Tästä lisää, kun työryhmän työ vielä etenee. Kunnan E-infossa (löytyy Jytyn aktiivien OmaNetistä) on myös kerrottu tulevista muutoksista yleistyöaikaan.

Työaikalain uudistus on lausuntokierroksella. Jos se toteutuu, mikä ei ole ollenkaan varmaa, jotkut työaikalakiin tulevat muutokset/lisäykset tulevat heijastumaan myös kunta-alan uusiin sopimuksiin.

Palkankorotusten osalta tämän hetkinen tilanne on epäselvä. Käynnissä olevat tes-neuvottelut mm. Paperin ja Teknologiateollisuuden osalta, tulevat joka tapauksessa heijastumaan myös kunta-alan neuvotteluihin. Lisäksi kunta-alan neuvotteluissa on esillä myös lomarahaleikkaukset ja niiden huomioiminen palkkaratkaisuissa.  

Kunnan pääsopijajärjestöt ovat tiiviissä yhteistyössä sopimusneuvottelujen osalta. Myös STTK:n liitot vaihtavat tietojaan viikoittain eli liittokierroksesta huolimatta, palkansaajajärjestöt toimivat aika keskitetysti.

Seuraava pääneuvotteluryhmän kokous on 16.10.

Lisää infoa kunnan neuvotteluista piakkoin.

Pääkallopaikalla 9.10.2017

Marja Lounasmaa
edunvalvontajohtaja