Sote- ja maakuntauudistuksen palvelukeskusten valmistelu aloitettiin

7.10.2016

Neljän valtakunnallisen palvelukeskuksen perustamisen valmistelut on aloitettu. Palvelukeskukset siirtyvät maakuntien toiminnan alkaessa maakuntien omistukseen.

Tukipalveluja tuottavien palvelukeskusten tehtävänä on tarjota maakunnille niiden oman toiminnan tueksi tehokkaat, asiantuntevat yhteistyön ja yhteisten tukipalveluiden työvälineet. Valtio vastaa palvelukeskusten perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä.

Kunkin palvelukeskuksen perustamista selvittämään on asetettu selvityshenkilöt, jotka myös toimivat valmisteluprosessien vetäjinä. Selvityshenkilöitä ovat Susanna Närvänen (yhteishankintojen palvelukeskus), Olavi Hiekka (toimitila- ja kiinteistöhallinnon palvelukeskus), Mikko Salmenoja (talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen), Heikki Heikkilä (ICT-palvelukeskus).

Valmistelu tehdään yhdessä maakuntien alueellisten esivalmistelusta vastaavien valmisteluelinten, kuntien, kuntayhtymien ja palveluntuottajien kanssa. Valmisteluryhmiin nimetään maakuntien edustajia. (KH)

LIITTEET

- Saate (pdf)
- Yhteishankinnat (pdf)
- Toimitilat (pdf)
- Talous- ja henkilöstöhallinto (pdf)
- ICT (pdf)